Ve Valašských Kloboukách loni poklesl počet svateb

17.01.2019 07:52

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Kniha manželství na valašskokloboucké matrice je od roku 2018 bohatší o 44 záznamů o uzavření sňatků. „Oproti předchozímu roku se konalo o 12 svateb méně. Snoubenci přitom v nadpoloviční většině uzavírali manželství před církví a ve větší míře také volili obřad na jiném než tradičním místě,“ informoval tisková mluvčí kloboucké rad nice Lenka Zvonková.

„Snoubenci loni uzavřeli 18 civilních sňatků, z nichž se jen pět konalo v obřadní síni. Desetkrát se svatba uskutečnila na zahradě radnice, dvakrát v přírodní rezervaci Ploščiny a jednou také na zahradě restaurace, kde měli následně novomanželé hostinu. Církevní sňatky se kromě klobouckého kostela Povýšení svatého Kříže uzavíraly také třikrát ve Študlově v kostele svatého Matouše a dvakrát v kapli svatého Václava v Poteči,“ sdělila podrobnosti Soňa Kovaříková, vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel. Dvě svatby se uskutečnily před orgány jiné než římskokatolické církve.

Ze všech sňatků uzavřeli polovinu snoubenci, z nichž alespoň jeden měl trvalý pobyt ve Valašských Kloboukách. Ostatní novomanželé byli přespolní. „Pozorujeme trend rostoucího počtu manželství, kde budoucí manželé už vychovávají společné děti. Takových svateb se loni uskutečnilo jedenáct,“ popsala Soňa Kovaříková.

Zajímavý byl věkový rozptyl snoubenců, kteří se rozhodli do manželství vstoupit. Nejmladšímu snoubenci bylo 22 let, nejstarší stanul před oltářem v 65 letech.

Na valašskoklobouckém městském úřadě je každá první sobota v měsíci určená jako den uzavírání sňatků a obřad je osvobozen od tisícikorunového správního poplatku. Většina budoucích manželů si však pro svůj velký den volí datum svatby podle svých představ, o čemž svědčí skutečnost, že v takovém určeném termínu proběhla loni jen jedna svatba.

Vlastimil Langer

Svatba v přírodní rezervaci Ploščiny. Foto: Archiv novomanželů.