Valašské Meziříčí má zájem o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

19.02.2017 10:14

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Valašské Meziříčí chce zlepšit soužití se sociálně vyloučenými lidmi a kvalitu jejich bydlení. „Začalo se proto připravovat na spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Město chce využít zkušenosti, které agentura v tomto směru má. Valašské Meziříčí je podle Gabalových map městem se třemi sociálně vyloučenými lokalitami, a to ulice Zašovská, Jičínská a Schlattauerova,“ uvedla tisková mlugvčí meziříčské radnice Renata Votrubová.
„Problém sociálně vyloučených lidí pociťuje i naše město, proto využijeme zkušenosti odborníků, kteří nám poradí, jak pracovat s osobami ohroženými sociálním vyloučením a lidmi romského etnika. Necílíme přitom jen na sociálně vyloučené lokality, ale na celé území města. Hledáme metodický postup, jak tyto věci nejlépe uchopit a co co nejefektivněji řešit. Cílem je navázat spolupráci s odborníky napříč spektrem citlivých problémů města. Ať už jde o sociální problémy, bezdomovectví nebo drogy,“ vysvětlil místostarosta města Josef Vrátník, který má sociální oblast ve své kompetenci. 
Jedním z cílů města je zlepšit podmínky k bydlení sociálně slabých. „Zde si město slibuje možnost čerpání peněz na zlepšení podmínek, ve kterých vyloučení obyvatelé žijí.  Potřebovali bychom postupnou diverzifikaci obyvatel. Rozčlenit ubytování těchto lidí tak, aby byli rozptýleni po celém městě,“ dodal Josef Vrátník.
Spolupráce s agenturou bude směřovat i do oblasti vzdělanosti. Město chce propagovat asistenty do škol nebo školní psychology. Došlo by také k podpoře místního Klubu Zeferino. „Všechny takové projekty jsou velmi finančně náročné a město by tyto prostředky ve svém rozpočtu hledalo těžko,“ shrnul pozitiva spolupráce místostarosta a poznamenal, že spolupráce s agenturou bude znamenat nemalé úsilí i vysoké pracovní nasazení.  
Spolupráce města a agentury bude tříletá s možností čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Bude směřovat do čtyřech oblastí - bydlení, vzdělávání, sociální služby a bezpečnost.
Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení. Více o agentuře na webových stránkách na https://www.socialni-zaclenovani.cz/
Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.valasskemezirici.cz