Valašské Klobouky v roce 2019 hospodařily se schodkem 4,5 milionu

26.06.2020 13:47

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Hospodaření města Valašské Klobouky skončilo v roce 2019 se schodkem 4,5 milionu korun. Výsledek schválilo 24. června městské zastupitelstvo. „Celkové příjmy města činily 164,6 milionu korun. Celkové výdaje dosáhly 169,1 milionu, z toho běžné výdaje představovaly 115,1 korun a kapitálové výdaje téměř 54 milionů korun. Rozpočet byl původně plánován se schodkem až 19,8 milionu. Příznivějšího výsledku se městu podařilo dosáhnout díky nárůstu příjmů a současně nižšímu čerpání plánovaných výdajů,“ uvedla tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Město Valašské Klobouky hospodaří dobře. K správě prostředků přistupujeme s péčí řádného hospodáře, a tak se nám kromě realizovaných investic daří udržovat také rezervy pro další období,“ okomentovala starostka Eliška Olšáková.

K nejvýznamnějším kapitálovým výdajům loňského roku patřila investice do rekonstrukce odborných učeben základní školy v celkové výši 30 milionů korun. Pokračování rekonstrukce ulice Kramolišova vyšla na 4,8 milionu korun a další etapa projektu Bezpečné cesty do škol stála téměř 2 miliony. Výdaje na energetické úspory budovy katastru dosáhly výše 4,2 milionu korun. Výdaje na odkup nemovitosti „Dům na rohu“ a projektové přípravyčinily 7,7 milionů. Na cyklostezku z Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice pakměsto vynaložilo necelých 5 milionů. Za 2,2 milionu korun byla opravena střecha valašskokloboucké radnice a téměř 600 tisíc korun stálo nové parkoviště u polikliniky.

Město ušetřilo například 300 tisíc plánovaných na nákup softwaru a díky přijatým dotacím uspořilo na provozních výdajích. Vyšší rozpočet byl připraven i pro odpadové hospodářství, kde ale nebyla plná částka vyčerpána.

„Daňové příjmy z rozpočtového určení daní byly původně plánovány ve výši 72,1 milionu korun, ve skutečnosti dosáhly 72,7 milionu. Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 88,4 milionu korun a do rozpočtu ve výsledku doputovala částka 94,3 milionu korun. Vyšší příjem byl zaznamenán u hazardních her, a to o zhruba tři miliony korun, a u poplatku za uložení odpaduo 1,3 milionu korun,“ řekla na závěr starostka
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Klobouky