V Záhlinicích bude brzy k dispozici sedm zasíťovaných stavebních parcel

23.05.2020 07:59

HULÍN – V Záhlinicích, které jsou místní částí města Hulína, se buduje infrastruktura pro výstavbu sedmi nových rodinných domů.

„Práce na tzv. zasíťování jsou v plném proudu, dokončeny mají být v první polovině letošního roku. Náklady dosáhnou výše 6,6 milionu korun a uhradí je ze svého rozpočtu město Hulín,“ informoval Zdeněk Dvořák z hulínské radnice.

„O vlastní bydlení jeu nás velký zájem. Očekáváme proto, že si i poslední tři volné zasíťované parcely v Záhlinicích najdou rychle své majitele. Přejeme si to také proto, že chceme zvrátit trend mírného úbytku obyvatel z posledních let a udržet v Záhlinicích mladé rodiny,“ prohlásil Roman Hoza, starosta Hulína.

V Záhlinicích povede k novým parcelám místní komunikace, jejíž součástí budou odvodňující drenáže a odstavná stání. Lokalita bude vybavena splaškovou a dešťovou kanalizací, vodovodem a plynovodem. „Počítáme také s terénními úpravami prostoru a výsadbou stromů podél silnice I/55,“ ujistil Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

Hulín, jehož součástí jsou kromě Záhlinic i Chrášťany, měl k 31. prosinci loňského roku 6 777 obyvatel. Dlouhodobě je čtvrtým nejlidnatějším městem okresu Kroměříž.

Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Hulín

Ilustrační foto: Archiv KNZ