V ulici Svobodova lidé užívají nový chodník

25.11.2020 07:46

OTROKOVICE - Po chodníku bez vyviklaných kachlí chodí lidé nově v ulici Svobodova na sídlišti Střed. Pětašedesát metrů chodníku bylo opraveno za čtrnáct dnů.

„Ulice Svobodova je velmi frekventovaná a chodník podél ní byl již v nevyhovujícím stavu. Navíc nové napojení na cyklostezku zajistí bezbariérovost celé trasy. Ve městě je celkem 165 000 m² chodníků, z nichž je každoročně rekonstruováno nebo vybudováno přibližně 10 000 m². Vždy mají prioritu chodníky, po kterých denně projde nejvíce osob. Přesto nechceme zapomínat ani na ty v menších uličkách,“ uvedla starostka Hana Večerková.
„Naší prioritou je mít město dobře průchozí a v kombinaci se sítí cyklostezek zajistit bezpečný přesun po městě pěším i cyklistům,“ dodala starostka s tím, že základním předpokladem je, aby mezi chodci a cyklisty fungovala symbióza a vzájemná ohleduplnost.

Dosavadní nerovný chodník z litého asfaltu byl nahrazen chodníkem ze zámkové dlažby v původní šířce 2,2 m zasazený do chodníkových obrubníků. Chodník propojil již v minulosti zrekonstruovaný úsek vedený od budovy městského úřadu. Součástí rekonstrukce byly i přístupové zpevněné plochy ke vstupům do bytů.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Otrokovice