V ulici Růžová v centru města začne v únoru revitalizace

29.01.2022 10:06

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Od února do června letošního roku bude probíhat revitalizace veřejných uličních prostor v centru města – ulice Růžová.

Revitalizace spočívá v rekonstrukci ulice včetně přilehlých chodníků v celé délce ulice. Součástí oprav bude i vybudování veřejného osvětlení a doplnění mobiliářem. Stavební práce budou zahájeny 17. února za předpokladu příznivých klimatických podmínek,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
Při rekonstrukci bude omezen pohyb po komunikaci. Zhotovitel stavebních prací zajistí přístup pro pěší do všech nemovitostí a bude informovat místní obyvatele o zahájení stavebních prací, a to ve 14 denním předstihu.
„Náhradní svozové místo odpadů je domluveno u knihovny telefonní budky na Masarykově náměstí nebo na ulici Hradební. Jestliže nebude možné odpadové nádoby z ulice Růžové přesunout na svozové místo, pak zhotovitel stavby zajistí pomoc při přesunu nádob přes rekonstruovanou část ulice,“ sdělil tiskový mluvčí.
Původní termín revitalizace ulice Růžová musel být v loňském roce kvůli nedostupnosti materiálu odložen na letošní rok.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště