V Uherském Hradišti začnou v srpnu opravy místních komunikací

16.07.2020 10:54

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Části letních prázdnin využije pro opravy vybraných komunikací město Uherské Hradiště. Opravy budou zahájeny v srpnu a potrvají do konce září.

„Za 2,7 milionu korun nechá město opravit vybrané úseky asfaltobetonových komunikací: část vozovky v ulici Za Olšávkou, v ulici Školní se dočká opravy úsek od ulice 1. máje po ulici Okružní, na náměstí Republiky úsek podél bytového domu č.p. 914 - 922 a v ulici Svatováclavská příjezd k nemovitostem č.p. 908-913 a č.p. 594,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Na uvedených komunikacích dojde k výměně obrusné vrstvy vozovky, tedy současný více či méně degradovaný povrch s řadou trhlin, výmolů či starých lokálních oprav bude odfrézován a plošně nahrazen novou, asi 5 cm silnou vrstvou asfaltobetonu. S tím je spojena i sanace a vyrovnávka podkladní vrstvy asfaltobetonu, která zůstane zachována, výšková úprava stávajících šachet a poklopů umístěných ve vozovce. Lokálně bude řešeno opravení poškozených či doplnění chybějících obrub.

Dopravní omezení provázející opravy budou trvat vždy několik dnů. „Příjezdové komunikace k bytovým domům na náměstí Republiky a v ulici Svatováclavská bude nutné po dobu pokládky asfaltobetonu zcela uzavřít, ale půjde pouze o několik hodin, nejvíce o půl dne,“ upřesnil místostarosta Jaroslav Zatloukal. 

 „Rozhodující slovo z hlediska řešení dopravního omezení s ohledem na bezpečnost silničního provozu však bude mít Policie ČR, která se bude k návrhům přechodného dopravního značení vyjadřovat,“ dodal místostarosta.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Uherské Hradiště