V srpnu skončí nezisková kavárna Cafe 21

22.07.2020 07:59

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Po čtyřech letech fungování ukončí svůj provoz komunitní kavárna Cafe 21, sídlící v historické budově bývalé Jezuitské koleje na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Za koncem známé a oblíbené kavárny, která pomáhala hednikepovaným, stojí pandemie koronaviru.

Více než dvouměsíční uzavření provozu, zrušení mnoha akcí a snížení návštěvnosti po ukončení nouzového stavu se staly pro podnik likvidačními. „K 31. srpnu vyklízíme prostory,“ potvrdila provozní Cafe 21 Monika Podolská.

Cafe 21 provozoval od roku 2016 Region Slovácko za podpory města Uherské Hradiště. Od prvopočátku se jednalo o neziskový projekt, který si kladl za cíl zapojit do pracovního procesu osoby s hendikepem, vytvořit místo pro setkávání a prolínání komunit, stát se jedním z center uherskohradišťského kulturního dění a vytvořit přátelské a bezpečné zázemí pro rodiny s dětmi. To vše se kavárně dařilo naplňovat.

„Více než desítka mentálně i zdravotně hendikepovaných zde během let našla své uplatnění. Kavárna podporovala komunitní aktivity a pořádala nejrůznější besedy, přednášky, výstavy a vernisáže, koncerty, divadelní představení, kurzy, workshopy nebo swapy. Stala se také organizátorem amatérského food festivalu Restaurant Day v Uherském Hradišti a byla dokonce oficiální kavárnou Letní filmové školy. Díky skupinovému financování a podpoře veřejnosti rovněž vytvořila v prostorách hravý dětský koutek, který se stal mezi maminkami velmi oblíbeným,“ řekl tiskový mluvčí hradišťské nemocnice Jan Pášma.

 „Věděli jsme, že důsledky koronavirové pandemie budou pro kavárnu obrovskou zkouškou. Cafe 21 nikdy nebylo byznysem. Jejím hlavním posláním bylo dát šanci hendikepovaným najít své místo ve světě. To bylo pro nás prioritou,“ vysvětlila Monika Podolská.

Město Uherské Hradiště vnímá ukončení provozu kavárny Cafe 21 jako ztrátu zajímavého místa pro relaxaci a odpočinek občanů, komunitní činnosti a pro uplatnění hendikepovaných. Proto chce, aby prostory, které zahrnovaly mj. i zahrádku na Kolejním nádvoří, byly využity účelně a v souladu s významem jejich umístění v komplexu bývalých jezuitských budov.

„Kavárenský prostor byl velmi pozitivním místem jak pro setkávání lidí, tak také pro konání komornějších akcí. Proto velmi zvážíme budoucnost těchto prostor a nabídky k pronájmu. Podnikání kavárenského typu bychom zřejmě upřednostnili, ale k jakému účelu budou prostory v poměrně velmi atraktivním místě skutečně sloužit, to vyžaduje skutečně velkou rozvahu a zodpovědné rozhodování,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.
Vlastimil Langer
Zdroj: Měú Uherské Hradiště