V souboji o klienty musíme držet pospolu!, znělo na poradě turistických informačních center Zlínského kraje

24.06.2020 11:39

Padesátka zástupců turistických informačních center ze Zlínského kraje se minulý týden sešla v areálu Zoo Zlín na pracovním semináři. Připravila ho Centrála cestovního ruchu Východní Moravy s jediným cílem – aktivizovat a motivovat turistická informační centra ke vzájemné součinnosti v aktuálním „souboji o návštěvníky“.
„Náplní semináře byly odborné prezentace zaměřené na marketingové aktivity, propagaci regionu, zajímavé produktové nabídky a doprovodný program. Samostatná prezentace byla věnována poutnímu turismu, který je prezentován pod značkou Putujme bez hranic a nabízí aktivní turistiku po cyrilometodějských stezkách napříč Moravou, ale i na sousedním Slovensku. Účastníci semináře byli seznámeni také se Zlínským architektonickým manuálem, který má ambice být průvodcem po architektonických zajímavostech Zlína,“ sdělil mluvčí CCRVM Zdeněk Urbanovský .

K podpoře činnosti turistických informačních center připravila CCRVM sadu účelných publikací, které jsou bezplatně k dispozici návštěvníkům regionu. Jedná se o cykloturistickou mapu Východní Moravy, Turistického průvodce Východní Moravy, Cykloturistického průvodce Východní Moravou a sadu účelných přehledných map. Ty jsou věnovány žádaným tématům, kterými jsou hrady a zámky, rozhledny a vyhlídková místa či minipivovary v regionu.

„Současná situace v cestovním ruchu je diametrálně odlišná od standardu předchozích let. Opatření proti nemoci Covid19 výrazně omezuje příjezdy turistů ze zahraničí, to vede k silné orientaci všech aktérů cestovního ruchu na tuzemskou klientelu a vzniká silné konkurenční prostředí. Hotely z některých krajů, které dosud o české klienty vůbec neměly zájem, se nyní, i s pomocí různých lokálních subvencí, o přilákání tuzemských hostů usilovně snaží. Pro nás to znamená jediné – udržet pozitivní image regionu, který je dlouhodobě tuzemskými klienty vyhledáván, kde se lidé cítí dobře, kde se setkávají s pověstnou moravskou pohostinností. Turistická informační centra jsou v tomto ohledu „v první linii“, zde si většina návštěvníků utváří důležitý první dojem nejen o místě samotném, ale o celém regionu. Proto komunikaci a spolupráci s informačními centry přikládáme velký význam,“ uvedla Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.  
„Marketingové aktivity, kterými oslovujeme potenciální klientelu, jsou orientovány na komplexní produktovou nabídku. Soustředíme se na cílové skupiny, které náš kraj navštěvují nejčastěji, reagujeme na zvýšený zájem o aktivní dovolenou, pobyt v přírodě či témata typická pro náš kraj, např. Baťovský Zlín, putování, návštěvy sakrálních památek nebo fenomén cyklo,“ dodala ředitelka.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy organizuje semináře pro turistická informační centra v turisticky zajímavých místech, aby s nimi informační pracovníci získali osobní zkušenost. Tento seminář byl věnován seznámení s činností Zoo Zlín, která je dlouhodobě nejvíce navštěvovaným turistickým cílem Zlínského kraje, dokonce patří mezi TOP 10 turistických míst v ČR. Součástí programu byla také prohlídka Zámku Lešná, který je ozdobou celého areálu.

„Je skvělé, že semináře pro informační centra jsou spojovány s prohlídkami turistických atraktivit a odborným výkladem. Volba Zoo Zlín včetně prohlídky zámku byl skvělý nápad. Byla jsem zde před několika lety a skoro bych areál nepoznala. Prohlídka zámku mě doslova nadchla, jeho autentičnost i příběhy zakladatelů zoo jsou velmi zajímavé“, hodnotí doprovodný program semináře Alena Vašutová, vedoucí Informačního centra Zvonice Soláň.

 „K dnešní popularitě a vysoké návštěvnosti jsme se dopracovali usilovnou prací, za posledních 10 let se počet návštěvníků zoo zvýšil o více než 40 %. Zoo je silným magnetem, který přitahuje návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Toho mohou využít ve své nabídce subjekty cestovního ruchu v celém kraji, jsme otevřeni oboustranně výhodné spolupráci,“ dodala Romana Bujáčková, tisková mluvčí Zoo Zlín.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zdeněk Urbanovský, archiv CCRVM