V sídlištní lokalitě Padělky probíhá rekonstrukce parkoviště a dokončení propojovací stezky pro pěší a cyklisty.

26.05.2020 08:28

ZLÍN - Rekonstrukce starého nevyhovujícího parkoviště zpříjemní po svém dokončení život obyvatelům zlínského sídliště Padělky IV.
„Účelem je obnova konstrukce zpevněných ploch a zvětšení parkovacích míst i navýšení jejich počtu. Parkovací místa byla navržená v nové konstrukci z betonové zámkové dlažby. Součástí stavebních prací je i výstavba ploch pro odpadové kontejnery,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Celkový počet stání, které nyní rekonstruujeme, je 44 míst. Tři z nich budou vymezená pro osoby s omezenou schopností pohybu,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Pro rekonstrukci bylo nutné provést kácení stromů, které rostly v blízkosti zpevněných ploch a svým umístěním zasahovaly do stavby. Ve spolupráci s odbory městské zeleně a životního prostředí byl upřesněn počet stromů nutných pro vykácení a zároveň určen počet stromů jako náhradní výsadba.

Během této stavby probíhají také práce na dobudování propojovací stezky pro pěší a cyklisty z třídy 2. května do ulice Sokolské. Výstavba stezky navazuje na loňskou výstavbu cyklostezky na třídě 2. května s návazností na cyklostezku podél Dřevnice v délce 103 metrů. Na konci úseku je ukončena před přechodem pro chodce na ulice Sokolská.

 Předpokládané dokončení obou staveb je plánováno do konce srpna a odhadovaná cena je okolo čtyř milionů korun včetně DPH.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína