V Rožnově se letos naposledy sejdou zastupitelé

11.12.2017 10:30

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - V úterý 12. prosince proběhne v Rožnově p.R. poslední letošní řádné zasedání zastupitelstva města. Na programu je celkem 32 bodů z oblasti finanční, správy majetku, školství a další. Jednání začíná ve 14,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ.
Na pravidelném zasedání se v úterý 12. prosince sejdou rožnovští zastupitelé. Projednávat budou 32 bodů z různých oblastí činnosti města.
V úvodu jednání zastupitelstva je připravena tradiční informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města, zpráva o činnosti rady města a také informace o probíhajícím soudním sporu se společností IPR. Projednávat se v úvodu budou podání finančního odboru MěÚ - rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu města na letošní rok, odměny členů finančního a kontrolního výboru, střednědobý rozpočtový výhled města Rožnov pod Radhoštěm na období 2018 – 2022 a především rozpočet města na rok 2018. Zastupitelé budou v rámci tohoto bloku podání rozhodovat také o obecně závazné vyhlášce týkající se místních poplatků
Odbor správy majetku připravil sedm podání týkajících se prodeje nebo koupě pozemků či bytů. Jednat se v rámci podání odboru správy majetku bude také o pronájmu Společenského domu.
Dle programu bude následovat podání odboru rozvoje týkající se mimo jiné Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“.
V rámci podání odboru kanceláře starosty projednají zastupitelé například dodatek smlouvy o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě na rok 2018 a seznámí se také s vyúčtováním oslav 750. let města.
Odbor výstavby předkládá zastupitelům k projednání požadavky na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoště  a seznámí je také s územními studiemi v Rožnově pod Radhoštěm
Program úterního jednání zastupitelstva města uzavře blok ostatních podání a informací  - volba nového člena osadního výboru, informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ a „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a informace o cenách vodného a stočného pro rok 2018   

Kompletní program jednání naleznete zde. Program jednání může být na začátku zastupitelstva ještě změněn.  
Tomáš Gross, tiskový mluvčí rožnovské radnice               

Ilustrační foto: Archiv KNZ