V Rožnově dodavatele na stavbu kulturního centra nevybrali

19.06.2020 13:01

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby kulturního centra proběhlo v pondělí 15. června. Hned poté následovalo otevírání obálek a hodnocení nabídek.
„O veřejnou zakázku projevily zájem tři společnosti. Žádná z přihlášených firem však nesplnila jeden zásadní požadavek, a to byla maximální předpokládaná cena 170 milionů korun bez DPH,“ uvedla dnes tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.
Z nabídek, které město obdrželo, byla zjištěna cena, za kterou jsou dodavatelé aktuálně schopni stavbu postavit. „Nejnižší cena, kterou nám firmy pro realizaci nabídli, byla o 48 procent vyšší než částka, kterou máme rozpočtově zajištěnou. Konkrétně to byla částka 249 milionů bez DPH, což je pro nás neakceptovatelné číslo,“ řekl Radim Holiš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm.
Momentálně pracovní tým analyzuje nabídky a konkrétní částky, které se liší od predikovaného rozpočtu. „V tomto jsme si vyzkoušeli, že veškerá rizika z této komplikované doby firmy přenesly do svých nabídek. Určitě se zde promítlo zvýšení eura, zdražení stavebního materiálu nebo uzavření hranic a tím i snížení počtu pracovních sil. Případně i riziko následující druhé vlny pandemie. Vyhlášení nové veřejné zakázky bude pravděpodobně na podzim 2020. Potvrzenou dotaci máme do roku 2022, tudíž zatím máme dostatek času znovu vybrat vhodného zhotovitele a stavbu během 1,5 roku od vysoutěžení postavit,“ uvedl Radim Holiš, starosta města.
Předmětem veřejné zakázky byla novostavba kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm, což je občanská vícepodlažní stavba o půdorysu 52x40 m. Budovu tvoří velký sál, vnitřní atrium a malý sál. Navazují zde nutné doplňkové provozy v podélném směru - foyer se zázemím pro návštěvníky a zázemí sálu, účinkujících a zaměstnanců.
„Během soutěže dodavatelé vznesli 176 dotazů. Bylo to hodně práce pro celý tým, zvládnout zodpovědět všechny dotazy dodavatelů, ale o to detailněji je teď upřesněná zadávací i projektová dokumentace,“ doplnila Dita Vávrová, vedoucí odboru investic.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm