V Rožnově byla dokončena oprava ulice Polanského

23.05.2020 09:04

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Město dokončilo opravu komunikace v ulici Polanského včetně napojení na vedlejší komunikace a sjezdy k jednotlivým rodinným domům. „Celkové náklady na opravu byly ve výši téměř 2,3 mil korun,“ sdělila tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

V minulém týdnu byla ukončena rekonstrukce vedlejší komunikace v délce téměř 500 m, která byla realizována metodou „studené recyklace na místě“.
„Výsledkem této rekonstrukce je prakticky nová komunikace včetně podkladních vrstev a asfaltového povrchu. V rámci rekonstrukce byly nově upraveny i napojení k jednotlivým rodinným domům a na vedlejší komunikace,“ uvedl Drahomír Janíček, z odboru správy majetku MěÚ Rožnov p.R.

„Jsme si vědomi dopravního omezení, které bylo způsobeno prováděním stavby, zejména lidem, kteří v této ulici bydlí. Děkujeme všem za ohleduplnost, kterou v tomto období projevili a vstřícný přístup. Jsem si jist, že nová komunikace je odměnou za tento dočasný diskomfort,“ dodal místostarosta Jan Kučera.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm