V Rožnově bude zavedený nový systém evidence odpadu

03.10.2020 07:29

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - V Rožnově chce radnice snížit růst nákladů na odpadové hospodářství a směsný odpad důsledněji třídit.
„Do konce roku bude pořízena technologie, pomocí které bude možné sledovat množství vyprodukovaného komunálního odpadu a nádob, do kterých je ukládán skrze čárové kódy. Každá popelnice a kontejner na netříděný odpad z domácností bude označen kódem, díky kterému bude možné zjistit objem nádoby, naplněnost, hmotnost odpadu, počet vývozů a nastavení svozových tras,“ informovala tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

„Město v oblasti odpadů dělá maximum. Máme nadstandartní otevírací dobu sběrného dvoru a také přijímáme od občanů zdarma komodity, které jsou v jiných městech zpoplatněny. Připravuje se však legislativa, která bude zakazovat skládkování směsného komunálního odpadu a lze předpokládat, že náklady na odstranění odpadů budou stoupat. Našim cílem je najít řešení, které by se nedotklo občanů, tak aby se nemusely zvyšovat poplatky za odpady. I z tohoto důvodu chceme mít již dopředu vyhodnocená konkrétní čísla, se kterými poté můžeme již pracovat. Buď lépe a více vytřídit odpady anebo také optimalizovat svozové trasy,“ uvedl místostarosta Jan Kučera.

Nový systém evidence svozu odpadu je zpoplatněn jednorázově částkou 300 tisíc korun, poté každý rok přibližně sto tisíc korun. Svoz a sběr komunálních odpadu město Rožnov platí okolo 15 milionů korun.
„V Rožnově pod Radhoštěm je třídění odpadu na vysoké úrovni, občané mají k dispozici kontejnery na jednotlivé komodity, ať už je to plast, sklo, papír, kovy, nápojové kartony nebo vysloužilé elektrospotřebiče. Každým rokem město občanům s trvalým pobytem nabízí zdarma tašky na tříděný odpad,“ dodala mluvčí.
Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Rožnov pod Radhoštěm
Foto: Archiv KNZ