V říjnu a v listopadu přistaví město kontejnery na odpad

19.10.2020 16:34

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.„Kontejnery na kompostovatelný BIO odpad budou přistaveny do vybraných místních částí (Sady, Vésky, Míkovice  plodiny, listy apod. Do kontejnerů nepatří například větve nebo živočišný odpad. Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektroodpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 do 13 hodin,“ sdělil tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. 
 Do kontejnerů nepatří stavební suť a nebezpečný odpad, např. barvy, ropné látky, autobaterie, atd.

Vlastimil Langer
Zdroj: Měú Uherské Hradiště
Ilustrační foto: Archiv KNZ