V Ratiboři na Vsetínsku převzaly ocenění všechny úspěšné obce letošního krajského kola Vesnice roku

30.07.2019 07:08

ZLÍNSKÝ KRAJ – Sváteční den zažila v neděli 28. července obec Ratiboř na Vsetínsku, která vyhrála letošní krajské kolo soutěže Vesnice roku a stala se tak hostitelem i pořadatelem slavnostního ceremoniálu.

„Pro hosty, mezi nimiž Zlínský kraj zastupovali statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop a radní Michaela Blahová, Ratibořané připravili bohatý program, jehož součástí byla prohlídka obce včetně jízdy v historických kočárech, bohoslužba v evangelickém kostele a také vystoupení Zvonků dobré zprávy, krojovaných dětí či souboru Mužáci,“ sdělila Helena Mráčková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Zlatou stuhu za prvenství v krajském kole získala Ratiboř za strategické plánování, intenzivní přístup k obnově vesnice, za podporu vzniku a udržování lidových tradic a jejich prezentaci, za aktivní kulturní a společenský život a pestrou spolkovou činnost. Ratiboř zároveň postoupila do celostátního kola, které se uskuteční v září.

Do letošního ročníku se přihlásilo osm obcí Zlínského kraje. Komise je na jaře všechny navštívila, aby se během dvou hodin mohly prezentovat svými rozvojovými dokumenty, investičními záměry, úspěšnými realizacemi, spolkovou činností, péčí o zeleň i krajinu apod. „Oceněno bylo 11 obcí nejen tradičními stuhami, ale také diplomy za mimořádné aktivity, jimiž vynikají a mohou být příkladem pro ostatní. Zlínský kraj jim rozdělil odměny v celkové výši 720 tisíc korun.  Významné dotace pro oceněné obce jsou uvolňovány také ze státního rozpočtu, kdy držitel Zlaté stuhy získává jeden milion korun, za Oranžovou stuhu obec dostane 600 tisíc korun apod.,“ řekla Mráčková.

„Chtěl bych poděkovat všem, kdo se letos do Vesnice roku zapojili jako soutěžící nebo jako organizátoři či členové hodnotitelské komise. Děkuji za vaši snahu a nasazení a za dosažené výsledky. Je obdivuhodné vidět, jak vesnice žijí a co všechno v nich lidé dokážou. Není to jen tím, že v čele je nějaký starosta a nějaké zastupitelstvo. Důležité je, že za sebou mají armádu občanů a společně realizují rozvojové záměry. Žádný generál nemůže zvítězit bez vojska a vojsko nemůže zvítězit bez generála, takže toho si já na celé věci hodně cením,“ prohlásil k přítomným statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop.
„Letos se ve Zlínském kraji přihlásilo pouze osm obcí, je to nezvykle nízké číslo, ale rozhodně tím neutrpěla kvalita, myslím, že spíše naopak,“ dodal Jiří Sukop.

„Nadšení našich lidí, ať už těch, kteří zajišťují spolkovou činnost nebo zabezpečují chod vesnice, je skutečně velké a myslím, že právě díky tomu jsme se dostali až sem. Nejvíce jsme pyšní na novou mateřskou školu, ale rozhodně tím nekončíme. Plánujeme revitalizovat náves a doufám, že se nám to podaří, abychom mohli slavnostní převzetí ocenění Vesnice roku uspořádat již na novém,“ zdůraznil bezprostředně po vyhlášení výsledků krajského kola starosta Ratiboře Martin Žabčík.

Zlínský kraj je v mezikrajském srovnání vůbec nejúspěšnějším regionem z celé České republiky. Za dobu existence soutěže v celostátním finále získal prvenství již šestkrát - Liptál, Lidečko, Komňa, Kateřinice, Kašava, Dolní Němčí.  

Oceněné v letošním roce byly tyto obce:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole, Ratiboř, okres Vsetín,  
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Zašová, okres Vsetín.

Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím:
Diplom za moderní knihovnické a informační služby, Rymice, okres Kroměříž,
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky, Podhradí, okres Zlín,
Diplom za udržování lidových tradic, Ratiboř, okres Vsetín.       

Další ocenění:
Diplom Zlatá cihla (kategorie B), Rymice, Komplex domu se službami,
Diplom Zlatá cihla (kategorie C), Podhradí, Kaple sv. Zdislavy,
Cena naděje pro živý venkov, Vítonice, okres Kroměříž - Vítonice byly oceněny za aktivní přístup spolků a místních organizací k volnočasovým aktivitám.

Mimořádné ocenění krajské komise:
Mimořádné ocenění za podporu inovativních výukových přístupů a rozvoj školského zázemí – Přílepy, okr. Kroměříž,
Mimořádné ocenění za příkladný přístup při podpoře sportu – Poličná, okr. Vsetín,
Mimořádné ocenění za strategický přístup k rozvoji obce – Drnovice, okr. Zlín.
Vlastimil Langer
Foto: www.krr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz