V Novém Hrozenkově se rozjíždí nová rekonstrukce silnice za peníze EU

01.08.2018 10:55

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ředitelství silnic Zlínského kraje zahajuje další rozsáhlou investiční stavbu – rekonstrukci 2,4 kilometru silnice v Novém Hrozenkově včetně kompletní přestavby jednoho mostu. „Stavební práce budou zahájeny již v těchto dnech a dokončeny do konce srpna 2019. Stavba za 36,3 milionu korun bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu?“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Práce zahájí zhotovitel výstavbou mostu, který bude zprovozněn do konce letošní stavební sezony. Ještě v letošním roce bude také uvedena do provozu nová vozovka v délce okolo 500 metrů,“ uvedl Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy.
Nová vozovka bude široká sedm metrů s lokálním rozšířením v obloucích. Součástí stavby budou i zastávkové pruhy autobusové linkové dopravy a úpravy krajnic. Souběžně bude městys Nový Hrozenkov zajišťovat stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, napojení místních komunikací, předláždění chodníků a výstavbu veškerých betonových obrub. Kromě toho zajistí novou kanalizaci a přeložky sítí, plynovodu, slaboproudých kabelů a sloupu nízkého napětí.
Rekonstrukce silnice bude probíhat za částečné uzavírky. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s využitím světelné signalizace. Při výstavbě mostu bude doprava převedena na mostní provizorium.

Vlastimil Langer

Foto: www.rszk.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz