V Nedakonicích a Bystřici pod Hostýnem začnou od podzimu fungovat nová chráněná bydlení

07.09.2020 08:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zřízení nových pobytových sociálních služeb typu chráněné bydlení v Nedakonicích s kapacitou sedmi lůžek a v Bystřici pod Hostýnem s kapacitou 10 lůžek schválili krajští radní. V Nedakonicích začne chráněné bydlení fungovat od letošního 1. října, v Bystřici pod Hostýnem o měsíc později.

„Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, které nejsou plně odkázány na pomoc jiných, na zdravotní péči a 24hodinovou podporu v ústavním zařízení. Na druhou stranu ale nejsou ani natolik soběstačné, aby mohly samostatně žít nebo fungovat, neboť potřebují pomoc v úkonech běžného života. Tato forma bydlení jim umožňuje žít běžným životem s potřebnou mírou podpory jiných osob,“ vysvětlila Michaela Blahová, krajská radní pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku

„Zřízení chráněného bydlení v Nedakonicích a Bystřici pod Hostýnem je jednak v souladu s krajským projektem transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a dále také se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a Koncepcí rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, kde je jedním z cílů snížení kapacity ústavních zařízení o 30 % do roku 2020 tak, aby byly využívány pouze osobami s vysokou mírou potřeby podpory,“ uvedla Helena Miklová, vedoucí Odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Chráněné bydlení v Nedakonicích bude sloužit sedmi stávajícím klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum. Poskytováno bude v pronajatých prostorech v jednopodlažním dvojdomku. Jedná se o dvě oddělené domácnosti. Obě domácnosti tvoří 3 pokoje, společenská místnost s kuchyní, koupelna, WC a chodba. Součástí jedné z domácností je také místnost pro personál se samostatným sociálním zařízením.

V Bystřici pod Hostýnem bude chráněné bydlení určeno 10 stávajícím klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník z Chvalčova. Tři byty, ve kterých bude služba poskytována, má Zlínský kraj ve svém vlastnictví. Soužití zde bude organizováno formou skupinové domácnosti. Jeden byt je se samostatným vchodem z venkovních prostor, disponuje samostatnou kuchyní, spíží, společným prostorem s jídelním koutem, koupelnou, WC a chodbou. Další dva byty jsou se společným vstupem do bytového domu a k dispozici zde jsou společný prostor s kuchyňským a jídelním koutem, spíž, chodba, koupelna, šatna a WC.
„Služba by měla být cca do dvou let rozšířena o další místo v Bystřici pod Hostýnem, v nedaleké ulici Nádražní, s kapacitou šesti lůžek. I v tomto případě pro chráněné bydlení Zlínský kraj zakoupil nemovitost. Objekt je však nutné rekonstruovat. Pro rekonstrukci se podařilo získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 65 % uznatelných nákladů“ dodala Adéla Kousalová, krajská tisková mluvčí.
Vlastimil Langer

Zdroj a ilustrační foto: Zlínský kraj