V místních částech Valašských Klobouk budou pracovat staronové osadní výbory

06.01.2019 11:42

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Smolina, Lipina a Mirošov zahajují nový rok s obnoveným složením osadních výborů. „Zastupitelstvo města Valašské Klobouky na prosincovém zasedání zřídilo místním částem pro následující volební období pěti až sedmičlenné výbory a jmenovalo také jejich předsedy a členy,“ informovala tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Osadní výbory jsou důležitou součástí samosprávy. Mají výborný přehled o problémech a potřebách obyvatel v místních částech, a proto je spolupráce s nimi pro město velmi důležitá. V Lipině a Mirošově proběhly klasické volby do osadních výborů, kdy občané nejprve nominovali své kandidáty a poté z nich zvolili své zástupce. Ve Smolině ovšem nebyly ani po opakované výzvě žádné návrhy na nové kandidáty doručeny, a tak zůstává osadní výbor ve stejném složení jako doposud,“ řekl místostarosta města Valašské Klobouky Karel Ptáček. „Všem členům výborů přeji do jejich záslužné práce hodně štěstí a energie,“ dodal.

V Lipině byl předsedou osadního výboru zvolen Rudolf Zabil. V sedmičlenné skupině dále zasednou Vladimír Fojtů, Blanka Ovesná, Pavel Číž, Vladimír Mlynárčik, Nikola Macháčová a Štěpánka Chamajová.

Ve Smolině zůstává ve funkci předsedy osadního výboru František Liška a dále zde budou pracovat Magda Vaculínová, Jan Sáblík, David Juřica a Michal Drga.

V Mirošově byla předsedkyní osadního výboru zvolena Magda Poláčková a dalšími členy se stali Antonín Obadal, Karel Bělák ml., Marie Ptáčková a Karel Bělák st. Svou činnost výbor zahájil už v prosinci, kdy se na prvním zasedání zabýval především problematikou místních komunikací a chodníků, ale také možností nových stavebních míst.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.valasskeklobouky.cz