V MHD ve Zlíně a Otrokovicích vloni přibylo 1,4 milionu cestujících

22.01.2020 09:13

ZLÍN - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice již má k dispozici čísla o přepravených osobách v uplynulém roce. Celkový počet cestujících dosáhl více než 33 a půl milionu a proti předchozímu roku se zvýšil o 4,3 procenta. Přepravených cestujících v trolejbusech a autobusech MHD přibývá již čtvrtým rokem za sebou. V roce 2019 představoval meziroční nárůst počtu cestujících 4,31 procenta. Pro srovnání – v roce 2015 bylo přepraveno 31,459 milionu cestujících. Meziroční nárůst posledního ukončeného roku byl nejvýraznější.

Počet přepravených osob v MHD se vypočítává podle jednotné metodiky pro všechny členy Sdružení dopravních podniků ČR. Celkový počet přepravených osob v MHD se vypočítává z počtu prodaných jízdenek podle jednotlivých tarifních kategorií a druhů jízdného. U časových jízdenek se používají koeficienty, které zohledňují počet jízd, které průměrný cestující s časovou jízdenkou vykoná. „K největšímu nárůstu počtu cestujících došlo v kategorii časových jízdenek. Počet cestujících s občanskými časovými jízdenkami se sice téměř nezměnil, ale přibylo nám cestování mladých lidí s juniorpasy. Dnes tvoří juniorpasy téměř čtvrtinu ze všech prodaných časových jízdenek. V důsledku zavedení juniorpasů se naopak snížily počty prodaných zlevněných jízdenek pro žáky a studenty,“ upřesnil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek. Významnou skupinou přepravovaných osob jsou u DSZO důchodci nad 70 let věku, kteří po zakoupení seniorpasu cestují ve vozidlech MHD již zadarmo. V loňském roce na ně připadlo 4,355 milionu jízd. „Vážíme si zvyšujícího se zájmu veřejnosti o používání MHD. Jako velmi pozitivní vidíme skutečnost, že nám zejména díky výhodným juniorpasům přibylo mladých cestujících. Je důležité, aby si už od dětských let zvykali na využívání MHD a považovali za zcela normální, že se člověk pohybuje po městě městskou dopravou,“ poznamenal ředitel DSZO Josef Kocháň.

Rudolf Maňas

Ilustrační foto: Archiv KNZ

Zdroj: DSZO, Vojtěch Cekota