V Kroměřížské nemocnici se chystá projekt za více než jednu miliardu

20.05.2020 16:40

ZLÍNSKÝ KRAJ – Soustředit do jednoho místa, pod jednu střechu, všechny hlavní nemocniční provozy umožní v Kroměřížské nemocnici projekt přístavby budovy A, který ve spolupráci s nemocnicí připravuje Zlínský kraj. Budova se má rozrůst o dvě nová křídla. Díky tomu a rekonstrukci stávající budovy zde vznikne kompaktní centralizovaný monoblok, kde budou umístěny všechny důležité a na sebe navazující provozy.

„Jde o největší investiční projekt v historii Kroměřížské nemocnice za více než jednu miliardu korun, který s sebou přinese zásadní modernizaci nemocnice a výrazné zkvalitnění nemocničních provozů tak, aby odpovídaly požadavkům 21. století,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Původně jsme v budově A chtěli pouze rekonstruovat operační sály, což by přišlo na více než 100 milionů korun. Ukázalo se ale, že by to byl nekoncepční krok, protože by se tím nezměnilo to zásadní, co potřebujeme, tedy logistika pacienta a návaznost ostatních medicínských procesů. Což nově rozšířená budova nabídne. Celá nemocnice se tak zkompaktní do jednoho celku,“ řekl k tomu ředitel Kroměřížské nemocnice Petr Liškář.

To, že bude zdravotní péče soustředěna na jednom místě a mezi jednotlivými provozy nemocnice se bude možno přesouvat „suchou nohou“, umožní zvýšit produktivitu a kvalitu poskytované zdravotní péče.
Díky kratším vzdálenostem se budou moci lékaři, zdravotní sestry i další personál pružněji přesouvat tam, kde jsou potřeba. Tím se naplní princip, že lékař má chodit za pacientem, a nikoliv naopak. V novém monobloku bude také důsledně dbáno na to, aby byly striktně odděleny trasy ambulantních pacientů od hospitalizovaných a aby se tak vzájemně nepotkávali.

Na lůžkových odděleních bude každý pokoj primárně určen pro dva pacienty s tím, že v případě potřeby se může přizpůsobit na jednolůžkový pokoj bez jakýchkoliv konstrukčních změn. Každý pokoj bude mít své vlastní bezbariérové sociální zařízení.

V novém centralizovaném monobloku se počítá například i s rozšířením gynekologicko-porodnického oddělení a novorozeneckého oddělení. Rodičkám nabídne komfort v pobytu na pokoji hotelového typu, kde budou moci zůstat po celou dobu hospitalizace i s rodinnými příslušníky. Nemocnice tím chce maminkám vyjít vstříc, aby se v porodnici cítily „jako doma“.

Rozšířením budovy A sem bude možno přesunout zdravotnické provozy z budovy B, která by v budoucnu mohla sloužit k jiným účelům, například pro následnou péči nebo by se zde mohlo vybudovat ubytování pro zaměstnance.

V souvislosti s rozšířením budovy A je v plánu také vytvoření hlavní areálové komunikace v jižní části areálu s napojením na ulici Albertovu a Havlíčkovu, kam má být přesunuto hlavní těžiště dopravy. To by umožnilo vznik nového hlavního křídla nemocnice se severním hlavním vstupem, v jehož blízkosti by mohly vzniknout autobusové zastávky i velkokapacitní parkoviště pro pacienty a personál. Přemístěním komunikací do jižní části areálu by rovněž došlo ke zklidnění provozu v ostatních částech areálu nemocnice, kde by se venkovní plochy do budoucna mohly využít jako místa pro odpočinek a relaxaci.

„Naší snahou je, aby stavba vznikala po etapách, proto od nás i zpracovatel generelu obdržel zadání zpracovat ten proces etapovitě tak, aby bylo možno na jednotlivé části stavby postupně plynule navazovat. Pokud vše půjde dobře, s realizací první etapy bychom mohli začít do dvou, tří let,“ uzavřel hejtman Jiří Čunek.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj

Foto 1. Tady se bude stavět, ukazuje Petr Liškář. Foto 2: Vizuaalizace stavby, modře novostavba.