V Kroměříži bude od září fungovat středisko výchovné péče pro děti

10.07.2019 08:20

KROMĚŘÍŽ - V Kroměříži bude od září fungovat středisko výchovné péče – denní stacionář pro děti. Provozovat ho bude Rodinné centrum Kroměříž v budově města v Kollárově ulici. Radnice středisko podpořila částkou 210 tisíc korun, za které byly v objektu realizovány nezbytné úpravy. „Tato služba v regionu citelně chyběla. Její podporou plníme jeden z bodů programového prohlášení koalice,“ informoval starosta Jaroslav Němec.

V budově v Kollárově ulici bylo doplněno sociální zařízení pro děti i osvětlení tříd a edukačních prostor. „Práce jsou již hotové. Budeme tak moci dětem od září pomáhat, potřebnost je velká,“ uvedla v dopise zaslaném představitelům města ředitelka Rodinného centra Kroměříž Eliška Petruchová.

„Středisko výchovné péče celodenní formy je školským zařízením poskytující preventivně výchovnou péči pro žáky prvního a druhého stupně základních škol, kteří mají různé potíže projevující se v jejich chování, v oblasti emocí, specifických vývojových poruch, potýkají se s výukovými a výchovnými problémy, mají potíže v komunikaci, úzkostné stavy, ADHD, hyperaktivitu, hypoaktivitu nebo jsou sociálně nezralí,“ specifikoval tiaskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Tyto a ještě další potíže se pak projevují negativně v chování dětí ve škole, doma, mezi vrstevníky i ve vztahu k dalším lidem. Ve středisku výchovné péče může být v jedné třídě maximálně osm dětí, kterým se podle jejich potřeb věnují odborní pracovníci,“ popsal vedoucí radničního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pánek.

Podle Petruchové bude dopoledne ve středisku probíhat výuka dětí podle individuálních vzdělávacích plánů, a to v malém počtu žáků. „Odpoledne podle individuálních a vývojových potřeb jednotlivých dětí pokračuje terapeutická činnost, výchovné, zájmové i relaxační aktivity, včetně rodinných konzultací a aktivit ve prospěch zvládnutí všech handicapů,“ dodala Petruchová. Děti se každý den vracejí domů do svých rodin. Rodiče obdrží odborné rady a osvojí si postupy, jak handicapy zvládnout.

Vlastimil Langer
Foto: www.mesto-kromeriz.cz