V Kroměříži a okolí loni přibylo podnikatelů, už je jich více jak dvanáct tisíc

04.02.2020 12:16

KROMĚŘÍŽ - Ve správním obvodu Obecního živnostenského úřadu v Kroměříži v loňském roce přibylo podnikatelů. K 31. prosinci 2019 jich úřad evidoval 12 199. „Z toho bylo 10 168 fyzických osob, 168 fyzických osob ze zahraničí, 1854 právnických osob (firem) a devět zahraničních právnických osob,“ uvedl vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Miroslav Ševčík.

Spektrum podnikajících zahraničních osob zůstává již řadu let téměř neměnné. Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, Vietnamu a Slovenska, méně pak z Chorvatska, Itálie či Polska. Podle Ševčíka je potěšující, že stále přibývají noví podnikatelé. Živnostenský úřad eviduje i podnikatele v zemědělství. Těch bylo k počátku roku 2020 evidováno celkem 380, z toho je 307 fyzických a 73 právnických osob. Vzhledem ke specifickým podmínkám podnikání v zemědělství je tento stav již několik let téměř stabilní a meziročně se liší pouze v jednotkách případů. Oproti počátku roku 2019 přibylo sedm subjektů.

Živnostenský úřad loni kontroloval 290 podnikatelů, z toho 222 fyzických a 68 právnických osob. Při kontrolách plnění povinností plynoucích ze živnostenského zákona bylo uděleno 26 sankcí blokovým příkazem na místě v celkové částce 22 000 korun. „Tato porušení spadala především do méně závažné administrativní oblasti, jako je špatné nebo nedostatečné označení sídla či provozovny, nedodržování zákonných termínů oznamování změn vůči úřadu a podobně. K závažnějšímu porušení zákona patřil jeden případ neoprávněného podnikání, za což byla udělena sankce ve výši 35 000 Kč,“ doplnil Ševčík.

Při kontrolách plnění povinností podle zákona o ochraně spotřebitele nebyly zjištěny nedostatky. „Lze tedy s potěšením konstatovat, že podnikatelé našeho regionu se ke svým zákazníkům chovají velmi slušně,“ konstatoval Ševčík. Živnostenský úřad přesto pro občany již řadu let ve svých prostorách zajišťuje bezplatnou spotřebitelskou poradnu. Pokud se některý spotřebitel cítí poškozen například způsobem řešení reklamace vadného zboží, může i v roce 2020 přijít pro radu vždy druhou středu v měsíci od 13 do 17 hodin.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Kroměříž, Jan Vondrášek