Útulek pro zvířata je na hranici životnosti, radnici čeká rozhodnutí, jak dál

27.01.2018 14:30

VSETÍN - Zvířecí útulek, jeho stav a budoucnost, to byla témata zatím posledního zasedání Komise životního prostředí Rady města Vsetína, která se v polovině ledna sešla přímo v areálu Technických služeb města Vsetína, p. o. v Jasenicích, kde se útulek nachází. Členové se shodli na tom, že stav útulku vyžaduje pozornost vedení města a navrhli, aby byla do plánu investic zařazena stavba zcela nového zvířecího útulku.

Dle platné legislativy má město povinnost postarat se o volně pobíhající zvířata v ulicích a ochránit tak obyvatele před možným útokem či nákazou. „O odchyt zvířat se stará městská policie, která je pak přiváží právě do útulku v Jasenicích, kde se o tato zvířata nepřetržitě po dobu 365 dní v roce starají dva zaměstnanci. Ročně je tak zde umístěno na dvě stovky zvířat. Ve většině případů jde o odchycené zatoulané či poraněné nalezené psy či kočky, měli zde však v opatrování už i koně, ovce či vydru. Provoz útulku financuje město a ročně na jeho fungování vynakládá kolem 1,3 milionu korun,“ uvedl místostarosta Tomáš Pifka.

Městský útulek, jehož hlavním úkolem je poskytnout opuštěným a zraněným zvířatům co nejlepší péči, byl založen v roce 1994, kdy bylo jeho součástí 12 kotců, stará obytná buňka a oplocení. „V té době jeho činnost spadala pod odbor životního prostředí radnice,“ vzpomíná pracovník tohoto odboru Jiří Šturala s tím, že později byl útulek převeden pod správu Technických služeb města Vsetína, p. o. Postupně se naplňoval a bylo tak nutné jej rozšířit. V současné době je v útulku k dispozici 22 kotců pro psy a dvě místnosti pro umístění asi 20 koček. Za celou dobu fungování útulku se do něj nijak zvlášť neinvestovalo, opravy se prováděly pouze formou záchovné údržby díky manuální zručnosti jeho pracovníků. Tomu také odpovídá současný stav, který sice splňuje legislativní požadavky, ale již zdaleka neodpovídá současným standardům. Mezi hlavní nedostatky patří chybějící zázemí pro zaměstnance, absence vytápěných kotců pro malá plemena a zraněná zvířata, která v zimních měsících potřebují teplo, a například i příjmová a hospitalizační místnost pro kočky či kvalitní sklad krmiv. Chybí také mycí box či ošetřovna.

Členové komise životního prostředí, které při prohlídce útulku doprovázel i místostarosta Tomáš Pifka, se následně seznámili s dostupnými informacemi ohledně fungování útulku a doporučili radě města výstavbu nového útulku pro zvířata, který by odpovídal současným požadavkům. „Doporučujeme radním, aby útulek osobně navštívili a seznámili se s jeho stavem a provozem a zařadili stavbu nového útulku společně s hotelem pro zvířata do plánu investic města,“ uvedla předsedkyně komise Renata Tvrdoňová. Hotel pro zvířata a případné zázemí pro výcvik psů, které jsou výdělečnými aktivitami, by podle členů komise mohly přinést provozovateli část prostředků na pokrytí nákladů provozu útulku. „Vzhledem k možnosti spojení činnosti hotelu a útulku pro zvířata s kynologickými a volnočasovými aktivitami pro veřejnost doporučila komise zvážit i možnost postavit nový útulek na jiném vhodnějším místě,“ uzavřela Tvrdoňová. V následné diskuzi se pak objevily jako možné lokality Žebračka či areál arboreta v Semetíně.

„Technické služby, které útulek nyní provozují, již mají zpracovánu studii rekonstrukce staré kotelny ve svém areálu na útulek a hotel pro zvířata. Bude na zvážení vedení města, zda se vydá cestou rekonstrukce či stavby útulku v nové lokalitě,“ řekl místostarosta Pifka a dodal, že obě varianty jsou finančně velmi náročné. „Náklady se v obou případech pohybují kolem osmi milionů korun. Naší snahou bude samozřejmě hledat možnost částečného pokrytí dotacemi. Na tuto oblast však zatím mnoho dotačních titulů není. Proto zvažujeme i možnost vyhlásit na stavbu nového útulku veřejnou sbírku,“ uzavřel místostarosta.

Text a foto: Jiří Žůrek