Uherské Hradiště si na kapitálové výdaje a opravy sjedná úvěr, rozhodli zastupitelé

16.06.2020 16:09

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., o úvěru ve výši 150 milionů korun na financování kapitálových výdajů a oprav v letech 2020 – 2021 schválilo 15. června uherskohradišťské zastupitelstvo.

„Rozpočet na rok 2020 zastupitelstvo města schválilo jako deficitní s tím, že schodek bude vypořádán mimo jiné prodejem cenných papírů ve výši 146 milionů korun. Jenže s ohledem na krizovou situaci způsobenou pandemií ztrácí portfolio cenných papírů výrazně na své hodnotě a náprava je očekávána až v řádu několika let,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Z tohoto důvodu si město vezme úvěr ve výši 150 milionů korun. S ohledem na prodloužení realizace některých investičních akcí by měl být čerpán v letech 2020 – 2021 a splácen v letech 2022 – 2026.

„Výzvu město zveřejnilo na svých webových stránkách a současně písemně oslovilo spolupracující banky. Základními ukazateli poptávky byla možnost čerpání úvěru do konce příštího roku s následným splácením do konce roku 2026. Poptávány byly dvě varianty fixace úroků, a to po celou dobu smluvního vztahu, nebo čtvrtletní změny v závislosti na vyhlášené oficiální sazbě ČNB,“ vysvětlil mluvčí.

Ve stanoveném termínu město obdrželo nabídky od tří bank, z nichž každá využila možnosti předložit dvě varianty.
„Pracovní skupina stanovila u každé varianty pořadí, z něhož bylo zřejmé, že u varianty s pevnou sazbou je nevhodnější nabídka České spořitelny a u varianty s plovoucí sazbou je nejlepší nabídka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,“ dodal Jan Pášma.

S přihlédnutím k očekávanému vývoji hospodaření státu, vycházející z makroekonomických predikcí ČNB, Ministerstva financí ČR a 13 významných společností je zřejmé, že s ohledem na hodnotu úrokových sazeb a dobu splácení úvěru je pro město výhodnější zafixovat nyní úrokovou sazbu na celou dobu trvání smluvního vztahu. Za nejvhodnější je proto považována nabídka České spořitelny s pevnou úrokovou sazbou.

Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště

Ilustrační foto: Archiv KNZ