Uherské Hradiště pomůže podnikatelům s nájemným

13.07.2020 07:58

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Město Uherské Hradiště se zapojí do speciálního dotačního programu COVID – Nájemné, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Podstatou programu je participace, kdy pronajímatel sleví alespoň 30 % z nájemného, stát mu přispěje 50 % a nájemce uhradí zbylých 20 procent.

„V praxi to znamená, že nájemce městských prostor, který tyto prostory užívá jako provozovnu k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům a v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl v této provozovně státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům alespoň v části období od 13. března do 30. června, může po splnění potřebných náležitostí požádat město Uherské Hradiště o uzavření Dohody o poskytnutí slevy na nájemném,“ vysvětlil tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

„Naším cílem je pomoci podnikatelům ve městě. Již v rámci květnového zasedání zastupitelstva města byl schválen dotační program Podpora zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání s alokací 4 milionů. Nyní rada posvětila i připojení města do programu COVID - Nájemné. Těmito kroky dáváme jasně najevo, že nám není nastalá situace lhostejná a je naší snahou vytvořit pro podnikatele v Uherském Hradišti co nejlepší podmínky,“ vyjádřil se starosta města, Stanislav Blaha.

Žádosti o uzavření dohody je možno podávat od 7. 7.  do 14. září na podatelnu Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19 a to buď osobně, poštou, zasláním na e-mail: epodatelna@mesto-uh.cz nebo zasláním do datové schránky ef2b3c5.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Uherské Hradiště