Uherské Hradiště opět vyhrálo krajskou soutěž O keramickou popelnici v třídění odpadu

08.09.2020 11:44

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Už pátý rok v řadě zabodovalo město Uherské Hradiště na nejvyšší příčce soutěže O keramickou popelnici. Ve čtrnáctém ročníku soutěže obhájilo Uherské Hradiště svá předchozí prvenství a připsalo si další vítězství v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel. Soutěž organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s firmou EKO-KOM a.s., letošní výsledky byly slavnostně vyhlášeny 7. září v Bystřici pod Hostýnem.
„Uherské Hradiště patří v množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji ke špičce už několik let. Úspěchy v oblasti třídění odpadu město Uherské Hradiště zaznamenává již od roku 2015, kdy získalo první keramickou popelnici za největší množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji,“ uvedla tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma..  
„V oblasti třídění odpadů je město Uherské Hradiště mezi městy své kategorie dlouhodobě na špici a já za to občanům velmi děkuji, protože to je především jejich zásluha a také dobrá vizitka," vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.  
Město se snaží své občany ve třídění odpadu podporovat a motivovat. Průběžně pracuje na obnově kontejnerových stání (v letošním roce vynaložilo na revitalizaci kontejnerových stání 860 tisíc korun) a rozšiřuje možnosti občanů zbavovat se dalších odpadů, které mohou ve veřejném systému vyhodit, v poslední době šlo o doplnění nádob na použité kuchyňské tuky a oleje nebo nádoby na kovy.
Další aktivitou města je  občanům třídění odpadů ulehčit. „Proto jsme zavedli sběr plechovek společně s plasty, provádíme pytlový svoz plastu od všech rodinných domů, pravidelně přistavujeme velkoobjemové kontejnery do jednotlivých místních částí,“ vypočítal místostarosta Čestmír Bouda.
 Občany velmi využívanou možností jsou sady tašek na třídění odpadu, které si mohou bezplatně vyzvednout v pokladně městského úřadu. Jedna sada obsahuje tři tašky; modrou na sběr papíru, zelenou na sběr skla a žlutou na sběr plastů.
Uherské Hradiště nebere v oblasti odpadů na lehkou váhu ani osvětu. V září se zaměří na děti, 18. září uspořádá vzdělávací a osvětovou akci Barevný den na Masarykově náměstí, kde bude připraven bohatý program zaměřený na vzdělávání dětí ohledně třídění odpadů a také bude připraveno velké množství zábavných atrakcí.
V loňském roce vznikla ve  spolupráci se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště kampaň, která pomocí krátkých komiksů upozorňuje občany na některé zásady či novinky v nakládání s odpady. Jednoduchá postavička děvčátka, kterou vytvořila studentka Jana Zháňalová, upozorňuje na černé skládky, nakládání s kovovým odpadem, nutnost sešlapávání PET lahví nebo rozkládání papírových krabic před vyhozením. Smyslem je snížit množství směsného komunálního odpadu.
„V minulém týdnu pak město kampaň rozšířilo o sedm animovaných spotů, které na základě komiksů  Zháňalové vytvořili taktéž studenti místní SUPŠ. Spoty jsou nově promítány před projekcemi v Kině Hvězda či uveřejňovány na facebookovém profilu města Uherské Hradiště,“ dodal Jan Pášma.
Soutěž O keramickou popelnici hodnotí množství vytříděného komunálního odpadu v jednotlivých městech. Hlavním ukazatelem je množství vytříděného plastu, papíru, skla, nápojového kartonu a kovu na jednoho občana v kilogramech.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Uherské Hradiště