Udržovat městskou zeleň ve Vsetíně pomáhá i externí firma

22.05.2020 11:39

VSETÍN – Město Vsetín pravidelně udržuje více než 77 hektarů městské zeleně. O sečení trávníků ve městě se stará příspěvková organizace Technické služby města Vsetína, kvůli efektivitě sezónních prací neseče trávu sama.

„Na určitá území najímá externí firmu. Frekvence sečení je různá. Mění se v závislosti na počasí a výšce travního porostu.  Jedno plošné sečení trvá zpravidla tři až čtyři týdny, proto je někdy obtížné vytipovat nejvhodnější počasí,“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

„V letošním roce budeme opět reflektovat aktuální počasí, výšku travního porostu a také jeho umístění a funkci. Z důvodů minimalizace šíření plevelných druhů se městská zeleň musí sekat minimálně dvakrát ročně,“ vysvětlil místostarosta Pavel Bartoň.

Nejintenzivněji se opět budou zkracovat trávníky v centru města a v Panské zahradě, zejména kvůli předpokládaným kulturním a sportovním akcím. Sídliště se zpravidla sečou čtyřikrát ročně v závislosti na vzrůstu trávy, vlhkosti půdy a počasí. Na svahových plochách proběhnou seče minimálně dvakrát ročně. Na vytipovaných územích budou ponechány květnaté ostrůvky.

„Technické služby letos připravily pro zkrášlení města mimo jiné dva nové letničkové záhony z přímého výsevu v Panské zahradě a na Svárově, nové trvalky byly také vysázeny mimo jiné na Dolním náměstí, ve Smetanově ulici a ulici Josefa Sousedíka,“ dodala Jana Raszková.

Další novinka, 12 barevných květináčů, které budou v průběhu května osazeny trvalkami a letničkami. je k vidění na náměstí Svobody.

„Dalším vylepšením péče o městskou zeleň jsou zavlažovací vaky, které v době sucha zajistí efektivní příjem vody do kořenového systému. Pracovníci technických služeb jich dosud instalovali třicet, dalších třicet plánují zakoupit. Další dobrou zprávou je, že byl pořízen stroj na ekologické hubení plevele horkou párou,“ uzavřel Bartoň.

Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Vsetín

Ilustrační foto: Vlastimil Langer