Tříkráloví koledníci požehnali i sídlu kraje

04.01.2019 17:57

ZLÍN – Přivítáním tříkrálových koledníků u krajské radní pro sociální oblast Michaely Blahové a přátelským posezením, kterého se zúčastnili zástupci zlínské Charity a také hejtman Jiří Čunek, byla ve Zlínském kraji symbolicky zahájena letošní Tříkrálová sbírka. Tato významná dobročinná akce pořádaná Charitou České republiky napříč celou zemí letos probíhá od 1. do 14. ledna s cílem získat od dobrovolných dárců finanční příspěvky na přímou pomoc sociálně potřebným v konkrétních regionech.

„Tři králové, které letos doprovázel i malý živý andílek, tradičně napsali posvěcenou křídou na dveře kanceláří krajského úřadu nápis K+M+B 2019, tedy Christus mansionem benedicat neboli Kriste, požehnej tomuto domu,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Tříkrálová sbírka vznikla v roce 2000 z iniciativy olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera jako pilotní projekt a od té doby se stala největší pravidelně se opakující dobročinnou akcí, kdy v České republice do terénu s pokladničkami vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek čítajících asi 50 tisíc dobrovolníků.

„V roce 2018 se v celé České republice vybralo celkem 116 305 402 korun, přičemž nejštědřejší byli dárci v Olomoucké arcidiecézi, do níž patří i celý Zlínský kraj,“ dodala mluvčí.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc postiženým dětem, chudým rodinám, starým a nemocným lidem nebo obětem přírodních katastrof. Kromě samotného koledování se v rámci Tříkrálové sbírky uskuteční také Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno, který je zamýšlen jako poděkování koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Bude vysílán v přímém přenosu na programu ČT1 v neděli 6. ledna 2019 od 18 hodin.

Do sbírky je možné přispět zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 nebo finančním příspěvkem na účet 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.

Vlastimil Langer

Foto: www.kr-zlinsky.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz