Tříkráloví kolednici i letos přinášeli radost

10.01.2019 11:09

OTROKOVICE - Letošní tříkrálová sbírka se konala v sobotu 5. ledna. Do otrokovických ulic se tentokrát vydala bezmála stovka malých i větších koledníků, které neodradila ani sněhová nadílka. „Koledníci v Otrokovicích i okolních obcích vybrali 743 612 korun,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.
„Děkujeme všem, kdo naše koledníky mile přijali i těm, kteří svým přispěním do sbírky ukázali, že jim osudy druhých nejsou lhostejné. Občas se však objevují i reakce, které nás dost mrzí. Například na některých sociálních sítích jsme zaznamenali i taková slova, že posíláme děti žebrat a podobně. Těm, kteří si toto myslí, bych rád vzkázal, že tomu tak není,“ uvedl Jan Žalčík, pastorační asistent Charity Otrokovice.  
„Moc bych vám všem přál vidět rozzářené tvářičky obzvláště našich nejmenších koledníků a jejich nadšené povídání o svých zážitcích z koledy. Radost ze vzájemného obdarování, to je ta pravá podstata a smysl této akce,“ poznamenal Žalčík.

Podstatná část výnosu zůstane v otrokovické Charitě, a tak i díky vám pomohou lidem z našeho okolí, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. „Z výtěžku minulé sbírky jsme například přispěli mladému chlapci na přístroj na vykašlávání, bez kterého nemůže dýchat, rodině, která se ocitla v tíživé situaci, jsme pomohli s opravou střechy, která byla v havarijním stavu,“ vypočítal Jan Žalčík.
Výtěžek letošní sbírky půjde na pořízení klimatizace v pokojích Charitního domova pro seniory, opravu balkonů na budově tohoto domova a k dalším jednotlivým žadatelům o přímou pomoc.

„Ještě jednou vyslovuji velké díky všem, kdo se podílejí na přípravách a organizaci sbírky, všem našim koledníkům a jejich vedoucím i všem dárcům, kterým osudy druhých nejsou lhostejné,“ uzavřel Jan Žalčík.
Vlastimil Langer