Tříděním odpadu přispěli obyvatelé Otrokovic do městské pokladny miliony

13.06.2020 08:31

OTROKOVICE - Za rok 2019 zvládli obyvatelé Otrokovic vytřídit přes tisíc tun odpadu. „Pomáhají tak šetřit životní prostředí a přispěli tímto způsobem za minulý rok téměř 2,25 miliony korun do rozpočtu města. Finanční odměnu získává město za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

„Peníze se použijí například na zlepšení systému sběru odpadů ve  sběrných dvorech,“ uvedl Jaroslav Dokoupil, vedoucí ekonomického odboru. V Otrokovicích jsou sběrná místa přizpůsobena na třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Ve sběrných dvorech je možné odevzdat i kovy a použité kuchyňské oleje.

„V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun CO² ekvivalentu,“ doplnila tisková mluvčí.

„Děkujeme, že myslíte na životní prostředí a třídíte odpad,“ vzkázala Anna Pšejová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Otrokovice.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice