Tříděním odpadu občané Otrokovic šetří životní prostředí

16.05.2019 07:52

OTROKOVICE - V prvním kvartálu letošního roku zvládli obyvatelé Otrokovic vytřídit přes 238 tun odpadu. „Pomáhají tak šetřit životní prostředí a přispěli tímto způsobem za pouhé tři měsíce více než půl milionem do rozpočtu města. Finanční odměnu získává město za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,“ sdělila tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

„Získané peníze se použijí například na zlepšení systému sběru odpadů ve  sběrných dvorech,“ uvedl Jaroslav Dokoupil, vedoucí ekonomického odboru.
V Otrokovicích jsou sběrná místa přizpůsobena na třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Ve sběrných dvorech je možné odevzdat i kovy a použité kuchyňské oleje. Za měsíce leden, únor a březen Otrokovičané vytřídili více než 128 tun papíru, 48 tun skla, 38 tun plastu a 23 tun kovů a necelou půltunu nápojových kartonů. Pro srovnání, za celý rok 2018 získaly Otrokovice za třídění odpadu do rozpočtu 1 milion 969 tisíc korun.
„Z toho plyne, že obyvatelé dbají na třídění odpadu rok od roku více. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadu, včetně obalových, přispíváme ke zlepšení životního prostředí a snižujeme „uhlíkovou stopu“,“ dodala vedoucí odboru životního prostředí Anna Pšejová.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ