Tisková zpráva krajského klubu zastupitelů ČSSD

08.01.2019 18:09

Regionální drážní doprava

ZLÍN - Krajským zastupitelům byl na mimořádném pondělním zasedání znovu předložen ke schválení materiál s názvem Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 - 12/2029. Jednalo se o návrh Rady Zlínského kraje, který rozděluje region a drážní dopravu na několik dopravců. Zastupitelé za ČSSD tento návrh nepodpořili.

V průběhu projednávání podala Milena Kovaříková za sociální demokraty protinávrh, ve kterém je Radě Zlínského kraje uloženo připravit výběrové řízení na krajskou železniční dopravu v principu jeden dopravce pro Zlínský kraj tak, aby osobní železniční doprava byla zajištěna dopravcem vybraným ve veřejné soutěži v nejbližším možném termínu. Tento protinávrh však nebyl potřebnou většinou přijat.
,,Chtěli jsme jedno zadávací řízení pro jednoho dopravce v celém Zlínském kraji, který by vzešel z řádné a transparentní veřejné soutěže. Při rozdělení drážní dopravy na tři nerovnoměrné dopravní celky, provozované různými dopravci vzniká riziko špatné koordinace a provázanosti dopravních spojů. Obzvláště, když na nejlukrativnější části bude uzavřena smlouva s německým dopravcem na 10 let a na zbylé dva s českým dopravcem pouze na 4 roky“, sdělila s obavami o spokojenost občanů Milena Kovaříková.  
Letecká záchranná služba
Vzhledem k tomu, že kraj nemá fakultní nemocnici a zároveň jeho území není dostatečně pokryto službou letecké záchranné služby ze sousedních krajů, je nutné zřídit základnu letecké záchranné služby přímo v našem kraji.

Na návrh krajské zastupitelky Taťány Valentové Nersesjan bude Zlínský kraj po státu požadovat zřízení letecké záchranné služby na svém území, což většinově podpořili i krajští zastupitelé na svém mimořádném zasedání 7. ledna 2019.
"Chceme pro naše občany rovnocennou zdravotní péči srovnatelnou s jinými kraji“, vysvětlila Taťána Valentová Nersesjan.
Tomáš Šenkeřík, tajemník KVV ČSSD Zlínský kraj