Tip na výlet do Hostětína do Bludiště v přírodě

27.04.2019 07:20

Dnešním tipem na výlet spojíme turistiku s poznáváním dle zásad, které prosazoval J. A. Komenský – tedy formou hry. Vydáme se do malé obce v Bílých Karpatech – Hostětína. Zde bylo vybudováno originální Bludiště v přírodě.

Svým způsobem se jedná o naučnou stezku, kterou tvoří 8 stanovišť umístěných v zahradě a v lese. Stanoviště pokládají 14 kvízových otázek. Odpovědi na ně buď vedou k cíli anebo jinam. První stanoviště je umístěno u objektu Moštárna v Hostětíně, zde jsou k dispozici mapky celé stezky i s návodem, jak hravou trasou co nejlépe procházet.

Bludiště je zaměřeno velmi aktuálně -  na význam vody v přírodě. Zatahuje návštěvníky hravou formou do tak závažného tématu, jako je hospodaření s vodou, ochrana a kvality vody.

Celá trasa má délku 5 km, ale dá se i zkrátit. Její první část (panely 1 až 4) je vhodná i pro rodiny s kočárkem, má délku 1 km a stačí na ni zhruba 1 hodina. Druhá část (panely 5 až 8) je vedena členitějším terénem včetně lesa. Pro tuto část si rezervujte v průměru dvě až tři hodiny. V obou případech je čas ověřen podle rodin s dětmi.

Bludiště je vhodné pro individuální turisty, pro rodiny, skupiny či školní kolektivy. Pro skupiny, např. školní třídy, se nabízí i moderovaná forma, která má charakter výukového programu, sportovci ji mohou využít jako trasu orientačního běhu, dokonce existuje i velmi zábavná noční varianta.

Slavnostní zahájení provozu probíhá v neděli 28. dubna od 10 do 16 hodin. Můžete při něm využít i bezplatnou poradnu o využívání dešťové vody. Akce probíhá od 10 do 16 hodin a slavnostní otevírací přípitek (vodou?) je ve 13 hodin. Informace o slavnostním zahájení provozu: https://hostetin.veronica.cz/bludiste-v-prirode-otevirani-nove-turisticke-atrakce.

Při slavnostní otevírání připravili organizátoři také bezplatnou poradnu o využívání dešťové vody. Odborník bude přítomný od 10 do 13 hodin a je vhodné se předem zaregistrovat na webu https://hostetin.veronica.cz/bezplatna-poradna-k-vyuzivani-destove-vody

Bludiště v přírodě je výsledkem spolupráce odborníků z celé ČR, projekt byl podpořen grantem Ministerstva životního prostředí i Zlínského kraje. Od neděle 28. dubna 2019 bude celoročně volně přístupné pro veřejnost.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Foto: CCRVM