Téma radiační onkologie zaujalo studenty i laiky

08.11.2017 18:29

ZLÍN - Den otevřených dveří radiační onkologie Krajské nemocnice T. Bati přilákal několik desítek lidí. „Většinou se jednalo o studenty, přišlo však také několik zájemců z řad veřejnosti,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
Pracovníci radiační onkologie si připravili pro návštěvníky čtyři stanoviště – lineární urychlovač, brachyterapii, CT a plánování - kterými je provedli. „Studenty nejvíce zajímalo, jaké máme metody měření, a protože byl k dispozici také lékař, zájemci o medicínu se vyptávali na podstatu léčby, záření nebo onkologické nemoci,“ uvedla radiologická fyzička Beáta Kašpárková.
Den otevřených dveří se konal již počtvrté u příležitosti Mezinárodního dne fyziků v medicíně a také v den 150. výročí narození Marie Curie Sklodowské. Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o oboru radiační onkologie, ukázat lidem, že kromě lékaře, všeobecné sestry či radiologického asistenta existují ve zdravotnictví ještě další profese jako radiologický fyzik nebo biomedicínský inženýr. Starají se o to, aby léčba zářením byla úspěšná, odpovídala nejmodernějším standardům a byla bezpečná pro pacienty i personál. 

Vlastimil Langer

Foto: www.kntb-cz