Svatby se konají v omezeném režimu, vítání občánků radnice nepořádá

24.10.2020 14:47

KROMĚŘÍŽ - Svatební obřady se s omezeným počtem účastníků mohou konat, stejně tak i pohřby. Vyplývá to z aktuálních zpřísněných vládních opatření souvisejících s hrozbou nákazy nemocí covid-19.
„Kroměřížská matrika i za současných podmínek připravuje a vykonává svatební obřady. Je jasné, že tak významnou a dlouho plánovanou událost nemohou snoubenci zrušit ze dne na den. Musí se však připravit na jistá omezení a respektovat aktuální pokyny vycházející z platných vládních opatření,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.
„Od 22. října je povolená účast na svatebním obřadu pouze deseti osobám, a to včetně oddávajícího, matrikářky, hudebníků, fotografa případně tlumočníka. Je možné, aby ze strany města bylo přítomno co nejméně účastníků, tedy pouze oddávající a matrikářka, kteří musí být u obřadu podle zákona. Ostatní – například hudebníci, fotograf – budou u obřadu po dohodě a podle zájmu snoubenců,“ připomněl Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.
Stále platí, že osoby účastnící se svatebního obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest, tedy roušku. Platí to však jen pro obřad samotný. V případě, kdy se účastníci svatebního obřadu pohybují ve vnitřních prostorách veřejné budovy (například po radnici), mají povinnost roušky nosit a sundat si je mohou až v obřadní místnosti.
„Pokud si ovšem roušky chtějí ponechat a totéž požadují po oddávajícím a matrikářce, upozorní na tuto skutečnost před obřadem a roušky samozřejmě mohou použít. Skutečnost, že nošení roušek při svatbách není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit,“ doplnila vedoucí matriky Kateřina Lučanová. Dále se svatebčanům doporučuje dodržování hygienických opatření, používání dezinfekcí a dodržování hygieny rukou. K podání ruky ke gratulaci dochází pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.
Naopak konání obřadů vítání občánků a jubilejních svateb (například zlaté) bylo v Kroměříži dočasně pozastaveno. Podle vývoje situace se rozhodne po skončení nouzového stavu, zda se vítání občánků od 7. listopadu obnoví, nebo zda budou tyto obřady dále odloženy. „Z těchto důvodů nejsou prozatím k dispozici nové termíny vítání a jubilejních svateb a není možné si je objednat,“ doplnila Lučanová.
Režim svateb se v souvislosti s koronavirovou nákazou postupně zpřísňoval. Do 18. října nebyl počet osob přítomných na svatebním obřadu omezen a účastníci nemuseli mít ochranu dýchacích cest. Od 19. října se pravidla pro svatební obřady zpřísnila a počet osob byl omezen na 30, od 22. října již platí to, že obřadu se může účastnit maximálně deset osob.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Kroměříž