Studijní fond senátora Ivo Valenty rozjíždí další kolo

16.05.2019 07:14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Veškeré politické příjmy Ivo Valenty opět zamíří mezi talentované studenty regionu. Rozjíždí se totiž další kolo Studijního fondu. Studenti tak mohou opět snadněji realizovat své studijní pobyty a stáže v zahraničí.

„Fond přijímá nové žádosti právě ode dnešního dne. Finanční prostředky mohou i tentokrát získat zájemci z řad středoškoláků, studentů vyšších odborných škol i vysokoškoláků,“ informovala Magda Pekařová z kanceláře senátora.

„Studijní fond se vztahuje na stáže a pobyty, které budou zahájeny po 1. července s tím, že do vyúčtování mohou být zahrnuty pouze náklady spojené s daným pobytem, které vznikly až po vyhlášení nového kola řízení, tedy po 15. květnu,“ upřesnil podmínky senátor a zřizovatel fondu, Ivo Valenta.  

Ve fondu se kromě prostředků, které senátor získává za výkon senátorského mandátu, shromažďují také peníze, které pobírá za funkci zastupitele Zlínského kraje a města Zlína. Senátor tak plní předvolební slib, že veškeré jeho politické příjmy budou do poslední koruny věnovány na podporu mládeže.

„Jak jsem uvedl již dříve, jsem přesvědčen o tom, že se jedná o nejlepší možné využití mých platů z politických funkcí. Zahraniční zkušenosti jsou pro mládež velmi důležité. Tyto peníze pomáhají mladým lidem z celého regionu poznat svět, nasbírat zkušenosti a s nimi se vrátit zpátky do regionu, kde se mohou stát výraznými posilami místních firem, případně založit firmy vlastní. Cílem Studijního fondu totiž není jen umožnit studentům získat zahraniční zkušenosti a jazykové znalosti, ale především odbornost, kterou by následně mohli zúročit právě v našem regionu,“ dodal senátor.

Ivo Valenta se také snaží být se studenty, kteří fondu využívají, v pravidelném kontaktu. Aktivně se zajímá o to, jak jim zahraniční stáže prospěly, jak pokračují ve studiu i kam míří v rámci své budoucí profese. Sami studenti mu navíc zasílají dopisy, v nichž popisují své zážitky, doplněné fotografiemi.

Studenti mají čas na zasílání žádostí do 10. června. Následně tyto žádosti posoudí nezávislá komise, složená z řad studentů a pedagogů. Do 20. 6.2019 pak budou studentům sděleny výsledky. Podrobné informace, včetně formulářů žádostí, jsou k dispozici na webových stránkách www.ivalenta.cz.

Vlastimil Langer

Foto: /www.ivalenta.cz/studenti