Studenti mohou získat podporu města při psaní školních prací

13.02.2017 12:27

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Druhé pololetí školního či akademického roku přinese žákům a studentům vedle jiných povinností také nová zadání školních prací, ať už seminárních, ročníkových či absolventských. „Pokud se při zapisování témat mladí rozhodnou zaměřit své úsilí na některou z problematik, které se týkají Valašských Klobouk, mají možnost získat od města nejen podporu v podobě konzultačního vedení, ale rovněž odměnu z programu Spolupráce se studenty,“ informovala tisková mluvčí kloboucké radnice Lanka Zvonková.
„Věříme mladým lidem, jejich potenciálu a energii, která může přinášet neotřelé nápady a řešení. I proto v letošním roce znovu otevíráme program Spolupráce se studenty, který dává žákům a studentům prostor k úzkému navázání studijního úsilí na praxi zdejšího prostředí. V souladu se svou specializací si tak autoři mohou vybrat zadání z naší nabídky, nebo mohou přijít se svým vlastním tématem, které by ve Valašských Kloboukách rádi sledovali, popsali a vyřešili,“ vysvětlil místostarosta Martin Janík. Jak podotkl, město Valašské Klobouky odmění autory odevzdaných prací částkou jeden tisíc korun. Letos se počítá s podporou dvaceti tvůrců.
Žáci a studenti mohou čerpat z více než sedmi desítek témat, která jsou průběžně aktualizována na webu města v sekci Dotace – Spolupráce se studenty. Týkají se různých oblastí života ve městě, například územního rozvoje, kultury či historie, ale také sociální nebo dopravní oblasti.
„Studenti mohou zpracovat například návrh na rekonstrukci Starého města, projekt k řešení černých skládek, karty kulturních památek mimo městskou památkovou zónu nebo záměr k vybudování obecní moštárny,“ jmenoval Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče. Druhou možností je formulace vlastního tématu, které bude nejlépe odpovídat studijnímu oboru a zaměření. Po schválení student získá přiděleného garanta tématu, na kterého se bude moci v průběhu tvůrčí práce obracet o radu.
Hotová díla budou zveřejněna na webu a poslouží také jako cenná inspirace při řešení konkrétních problematik. „V tomto roce bychom také chtěli nejzajímavější studentské práce vystavit na chodbách úřadu, aby si je mohla prohlédnout veřejnost,“ doplnil Martin Janík.
Zájemci o zapojení do programu Spolupráce se studenty mohou pro bližší informace kontaktovat Josefa Slánského na telefonu 577 311 100 nebo e-mailu slansky@mu-vk.cz.
Vlastimil Langer
Studentský návrh přístřešku na kontejnery. Autor: Adam Vrána. Foto: www.valasskeklobouky.cz