Strážníci viníkům přestupků častěji domlouvali

18.07.2020 10:39

VSETÍN – Vsetínští strážníci loni zadokumentovali 4 581 přestupků - bez přestupků za překročení nejvyšší povolené rychlosti, jichž bylo 14 353, tedy počet obdobný jako v předcházejících pěti letech. „Jejich nejčastějšími příčinami bylo nerespektování dopravních předpisů (2 861), narušování veřejného pořádku (486), porušování obecně závazných vyhlášek (418) a přestupky proti majetku (329),“ uvedl ředitel městské policie (MP) Patrik Pecina.

Také skladba spáchaných přestupků nijak nevybočovala z průměru předchozích let. Co se však zásadně změnilo, byl přístup strážníků k řešení protiprávního jednání. Zatímco v roce 2018 vyřešili přestupky napomenutím nebo domluvoupouze v 206 případech, loni to bylo u 1 304 přestupků. Naopak počet uložených pokut se snížil z 2 342 v roce 2018 na loňských 1 564.
„V roce 2018 nám zákon neumožňoval dopravní přestupky řešit na místě jinak než uložením pokuty. Následně toto opomenutí z předchozí právní úpravy zákonodárce změnil, takže počet domluv opět narostl,“ řekl ředitel MP Patrik Pecina s tím, že možnost vstřícnějšího přístupuk viníkům se promítnul také do celkové sumy vybraných pokut, která klesla z předloňských 764 tisíc na loňských 540 tisíc korun.

„V nejpočetnější skupině přestupků, tedy provinění proti bezpečnosti silničního provozu (2 861), dominovalo porušení dopravní značky zákaz zastavení (434), nedovolené stání na chodníku (304), parkování bez označení začátku stání na parkovišti s parkovacím kotoučem (260) a nerespektování zákazu vjezdu (254),“ vypočítal Pecina.
Výrazně ubylo porušení značky zákaz stání z předloňských 187 případů na loňských 65. Naopak výrazný nárůst z 21 na 51 nastal u případů stání na vyhrazených parkovištích pro tělesně postižené a také stání na přechodu pro chodce nebo nedodržení vzdálenosti před ním.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Vsetín