Strážníci ve Valašském Meziříčí řešili loni téměř 32 tisíc přestupků

26.06.2020 06:57

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Výroční zprávu o činnosti Městské policie Valašské Meziříčí za rok 2019 předložil v červnu zastupitelům její ředitel Jan Camfrla. „Ke konci loňského roku jsme měli 36 zaměstnanců, z toho 29 strážníků, jednoho čekatele a šest preventistů kriminality.Naše činnost je nezastupitelná v systému zajištění bezpečnosti ve městě a ve spolupráci s Policií České republiky značněpřispívá k eliminaci nápadu trestné činnosti,“ nastínil Camfrla.

V uplynulém roce řešili strážníci 31 813 přestupků. Mezi nimi dominovaly ty na úseku překročení nejvyšší povolené rychlosti, a to v 28 613 případech.
„Meziročně evidujeme nárůst přestupků o téměř 10 tisíc. Tento stav je způsoben zejména pořízením druhé měřicí jednotky stacionárních radů a pravidelným překračováním nejvyšší povolené rychlosti v obci ze strany řidičů,“uvedl ředitel městské policie. Celkem 2 711 prohřešků se motoristé dopustili, když se provinili proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (s výjimkou překročení povolené rychlosti). Blokovou pokutou pak strážníci řešili 2 829 přestupků v celkovém objemu 648 tisíc korun.

Také v roce 2019 provozovala městská policie nepřetržitou službu SOS Senior. „Senioři a imobilní občané města v tísni ji v 96 případech využili k přivolání hlídky stiskem nouzového tlačítka. Realizovali jsme také 141 preventivních akcí pro děti, mládež a seniory se zaměřením na základní právní povědomí nebo ochranu života a majetku, ale také kurzy sebeobrany pro ženy a dívky či profesní skupiny,“ shrnul Jan Camfrla.
„Aktivní je nadále i naše spolupráce s Policií ČR. Jednalo se celkem o 178 případů, přičemž jsme kolegům předali také osm hledaných osob. Pravidelně spolupracujeme samozřejmě i s Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou záchrannou službou.“ Již tradičně se strážníci věnovali také odchytu toulavých zvířat, kterých bylo loni 143 a nechyběli mezi nimi ani volně pobíhající koně nebo ovce,“ dodal ředitel.

Letos se městská policie mimo jiné zaměřuje na potírání výskytu nelegálních drog v ulicích a jejich podávání mladistvým (včetně alkoholu), dohled nad veřejným pořádkem a boj proti alkoholismu.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí
Ilustrační foto: Archiv KNZ