Strážníci obdrželi ocenění za 25 let služby

20.06.2019 07:12

VSETÍN - Městská policie funguje na Vsetíně rovných 25 let. V jejích řadách se dosud vystřídalo celkem 60 strážníků, ale jen čtyři z nich odsloužili celé čtvrtstoletí, jeden další pak jen o pár měsíců méně.

„Městská policie byla zastupiteli na Vsetíně zřízena k 1. lednu 1994. Prvních 18 strážníků ale nastoupilo do pracovního poměru až od 1. května téhož roku, kdy zahájili rekvalifikační kurz v Březolupech. Do samotné služby pod velením Ladislava Hudečka vstoupili 6. června,“ sdělil Michal Horský z vsetínské radnice.

Byli mezi nimi i Libor Matoška, Martin Běhal, Jiří Gabriel a Rostislav Dorňák. V září roku 1994 se přidal i Libor Vráblík. Všichni ve službě setrvávají do současnosti.

Jmenovanou pětici strážníků ocenili za věrnost ve čtvrtek 13. června starosta Jiří Růžička a ředitel městské policie Patrik Pecina. 
„Cením si toho, že jste tak dlouhou dobu vytrvali a aktivně se podíleli na práci pro město, aby bylo pěkné a bezpečné. Je mi jasné, že čím déle člověk setrvává na nějaké pozici, přicházejí i stereotypy, které spousta lidí řeší změnou práce. Vy jste vytrvali a pro služebně mladší kolegy jste jistě vzorem svou moudrostí i nadhledem. Já vám tímto děkuji,“ řekl strážníkům starosta Růžička. 
„Ve službách městské policie pracujete pro blaho občanů 25 let. Po celou tuto dobu vytváříte její dobrý obraz a za to vám patří velké díky,“ doplnil ředitel Pecina. 

Vlastimil Langer
Foto: www.mestovsetin.cz