Stát vloni předal kraji přes 11 kilometrů svých bývalých silnic I. třídy

28.05.2020 16:38

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínskému kraji přibyla během loňského roku starost o 11,5 kilometru silnic, které předtím patřily státu. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR předalo kraji tři úseky bývalých silnic I. třídy, které byly v minulých letech nahrazeny nově vybudovanými silničními stavbami či obchvaty.

„Do majetku Zlínského kraje a do správy příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje se dostaly převedením od státu tyto tři silniční úseky: Bánov v délce 3,856 km, Kudlovoc-Podolé v délce 5,762 km a Jablůnka-Vsetín 1,876 kilometrů,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Jde o bývalé silnice I. třídy, které byly v posledních letech nahrazeny novými silničními stavbami v jiné trase. Původní úseky pro stát ztratily význam a je přirozené, že se dostávají do kategorie krajských silnic II. nebo III. třídy. Stát převedl bývalé silnice I. třídy do majetku Zlínského kraje bezúplatně,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Pavel Botek.

Protokoly o fyzickém předání a převzetí silnic podepsali za Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín, a Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje.

„Převedení státem opuštěných úseků silnic I. třídy do majetku kraje bylo předběžně dohodnuto již při výstavbě obchvatů a nových úseků. Převod někdy trvá delší dobu, než se vyřídí všechny majetkoprávní souvislosti,“ vysvětlil Bronislav Malý.
 „Stát na nás převádí pro něj již nepotřebné úseky bývalých silnic I. třídy bezúplatně. My se o ně musíme začít řádně starat. Každý kilometr silnice potřebuje ročně nemalé peníze na svou zimní i letní údržbu. Přibylo nám přes 11 kilometrů silnic a musíme na ně rozdělit prostředky, které máme na údržbu všech krajských silnic k dispozici,“ dodal ředitel Malý.

Podle silniční databanky Ředitelství silnic a dálnic ČR se k 1. 1. 2020 nacházelo na území Zlínského kraje 33,077 km dálnic, 333,543 km silnic I. třídy, 511,374 km silnic II. třídy a 1 258,678 km silnic III. třídy. První dvě kategorie jsou v majetku státu, druhé dvě kategorie patří Zlínskému kraji.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv KNZ