Stát dá letos do silnic v kraji 127 milionů korun, ale má zpoždění

03.08.2020 08:23

ZLÍNSKÝ KRAJ – V uplynulých pěti letech pomáhaly při opravách krajských silnic významným způsobem prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Letos má jejich přidělení výrazné zpoždění. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) je připraveno zahájit stavební akce s financováním ze SFDI ihned po podepsání příslušné trojstranné smlouvy. Tuto smlouvu projednali krajští radní a doporučili ji schválit krajským zastupitelům, kteří se sejdou 11. srpna,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Již od roku 2015 poskytuje stát každoročně prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury určité finanční prostředky krajům na opravy silnic II. a III. třídy. Zlínský kraj vždy této možnosti plně využíval. Na spolufinancování investičních i neinvestičních oprav silnic II. a III. třídy bylo v uplynulých pěti letech ve Zlínském kraji využito téměř 600 milionů korun od SFDI,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Botek.

Příspěvek SFDI do krajských silnic není pro kraje nárokový. Každoročně se o něm na úrovni státu samostatně rozhodovalo, zpravidla však již v jarním období, takže se příslušné stavební akce mohly plně rozběhnout již na konci jara nebo začátkem léta.
„Letos má poskytnutí dotace od SFDI oproti minulým rokům nejméně dvouměsíční zpoždění. Důvodem je proces schvalování změn státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Stavební akce pro tento zdroj spolufinancování máme připraveny, stavební povolení jsou vydána, zhotovitelé vysoutěženi. Ale dokud nebude podepsána trojstranná dohoda mezi SFDI, Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, nemůžeme podepisovat ani smlouvy o dílo se zhotoviteli a stavební akce nemohou být zahájeny. Jde o nepříjemné zpoždění, kterým se tato stavební činnost posunuje až do závěru léta a podzimních měsíců,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Je předpoklad, že Zlínský kraj v tomto roce získá od SFDI na investiční rekonstrukce silnic II. a III. třídy 77 milionů korun (bude využito na osm staveb) a na neinvestiční plošné obnovy povrchů vozovek 50 milionů korun (bude využito na 16 silničních úseků o celkové délce téměř 16 kilometrů).

ŘSZK zahájilo v letošním roce 10 investičních staveb v hodnotě téměř 150 milionů korun z prostředků zřizovatele, kterým je Zlínský kraj, z toho jedna stavba již byla také dokončena.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv KNZ