Startuje osmnáctý ročník soutěže Stavba roku

24.02.2020 14:59

ZLÍN - Soutěž Stavba roku Zlínského kraje je již tradiční akcí konanou pod záštitou hejtmana. Letos již po osmnácté budou členové odborné poroty složené z organizátorů ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě doplněné o odborné poradce z řad architektů a vedení Zlínského kraje hodnotit stavby přihlášené do soutěže. Budou mít na co navazovat. V loňském ročníku hodnotili 48 staveb.

Přihlášku do soutěže mohou zaslat zájemci z řad investorů, dodavatelských firem, architektů, projektantů, kteří realizovali a dokončili svá díla do konce roku 2019 a to nejen na území Zlínského kraje, do 16. března 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 21. května 2020. Podrobnější informace na www.stavbaroku.zlin.cz.

Rapos,s.r.o generální partner soutěže

Jana Bubeníková,

Předsedkyně Syndikátu novinářů Zlínského kraje