Starosta Stržínek řešil se senátorkou Seitlovou kauzu Bečva

25.11.2020 10:49

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Místopředsedkyně senátu Jitka Seitlová přijela v pondělí 23. listopadu do Valašského Meziříčí, aby se informovala o postupu při řešení ekologické havárie na řece Bečvě. „Spolu se starostou Robertem Stržínkem se shodli na nezbytnosti úpravy legislativy a také určení jasného viníka této katastrofy,“ informoval tiskový mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.
Případ úhynu desítek tun ryb, k němuž došlo 20. září v úseku od Lhotky nad Bečvou dál po proudu Bečvy, stále vyšetřuje Policie ČR. Kauza úniku kyanidu z dosud neznámého zdroje však zároveň ukázala na mezery v legislativě.
„Jak je postupem času stále zřejmější, odhalila nejasnosti v zákonných postupech a kompetencích jednotlivých orgánů státní správy k řešení likvidace a následků podobných havárií,“ vysvětlila místopředsedkyně senátu Jitka Seitlová. Proto také přijela do Valašského Meziříčí, aby se o průběhu a postupech řešení celé havárie informovala přímo od starosty Roberta Stržínka.
„Mým cílem není najít viníka havárie, to je prací policie. Tato kauza však poukázala na nejasnosti v legislativě. Proto je třeba stanovit jednoznačné zákonné mechanizmy a postupy, které do budoucna přesně určí, jak v podobných případech postupovat a předávat informace,“ je přesvědčena Jitka Seitlová. Na tomto postupu se shodla také se starostou Stržínkem.
„Je zřejmé, že ani přes tlak na vyšetření této ekologické havárie a jednoznačné určení viníka, nedokážeme urychlit práci policie. Co však můžeme, je společně apelovat na zákonodárce, aby provedli nezbytné legislativní úpravy, které jasně určité kompetence při likvidaci podobných ekologických havárií a jejich následků v budoucnu,“ řekl Robert Stržínek s tím, že všichni zainteresovaní dělali v rámci svých možností a zkušeností maximum.
„Avšak vzhledem k tomu, že v důsledku tehdy ještě neznámé látky došlo k úhynu desítek tun ryb na území dvou krajů, postrádali jsme během této krizové události centrální řízení,“ poznamenal starosta.
Zároveň se oba politici shodli na nutnosti urychlit v podobných případech analýzy odebraných vzorků, s cílem co nejdříve zjistit, o jakou látku se jedná. „Jako starostovi mi chybí jasný seznam podniků a nebezpečných látek, s nimiž nakládají, který by jistě přispěl k rychlejšímu určení jedu v Bečvě,“ sdělil starosta Robert Stržínek.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Valašské Meziříčí