Starosta Růžička: Radary pomohou posílit bezpečnost na cestách

09.01.2018 10:45

VSETÍN - Během prvního týdne provozu radaru v místní části Potůčky, odeslali pracovníci Odboru správních agend vsetínské radnice 460 výzev k zaplacení řidičům, kteří nerespektovali dopravní značení stanovující rychlost. „Hlavním důvodem zřízení měřicích stanic je zvýšení bezpečnosti chodců a celkové zklidnění provozu. Oproti testovacímu provozu klesl počet přestupků z tisícovky denně na sto padesát,“ informoval starosta Jiří Růžička.     
V polovině prosince začalo na Vsetíně u přechodu pro chodce v Potůčkách na výpadovce směrem na Valašské Meziříčí měření rychlosti, které bylo až do druhého ledna letošního roku v režimu testovacího provozu. „Dobrou zprávou je, že od druhého ledna do dnešního dne jsme zaznamenali výrazný pokles překročených rychlostí, protože v testovacím provozu to byla i tisícovka přestupků denně a v současné době se jejich výše pohybuje zhruba okolo sto padesáti denně,“ vyjmenoval starosta Jiří Růžička.
V průběhu dubna se tak již kromě zmíněných Potůčků rozšíří měřící stanice i do staré Rokytnice – k výrobně ponožek, dále do ulice Jasenická, konkrétně k základní škole Luh a také na Jiráskovu ulici taktéž k základní škole. „Mezi těmito čtyřmi místy bude vždy v nepravidelném intervalu přemisťován radar, s tím, že řidiči nebudou vědět, ve kterém místě je právě instalován,“ sdělil starosta Růžička.
„Nelichotivé prvenství má i jeden zlínský řidič, který v Potůčkách, v místě, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 kilometrů v hodině, jel rychlostí 128 kilometrů v hodině,“ uvedl Patrik Pecina, ředitel Městské policie Vsetín, která dohlíží na měření rychlosti na území Vsetína.
„V případě překročení povolené rychlosti o jeden až 29 km/h může být řidiči udělena pokuta až do jednoho tisíce korun, pokud pokutu uhradí do 15 dnů od převzetí výzvy k zaplacení. V opačném případě bude přestupek předán ke správnímu řízení, kde je výše pokuty v rozmezí 1500 až 2500 korun,“ upozornila tisková mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.
V případě překročení povolené rychlosti o 30 až 49 km/h může být řidiči udělena pokuta od jednoho tisíce až do dvou a půl tisíc korun, pokud pokutu uhradí do 15 dnů od převzetí výzvy k zaplacení. V opačném případě bude přestupek opět předán ke správnímu řízení, kde je výše pokuty v rozmezí dva tisíce pět set až pět tisíc korun.
„Pokud řidiči překročí povolenou rychlost o 50 a více kilometrů v hodině, nelze již tento přestupek řešit příkazem na místě, dříve blokovou pokutou, a bude automaticky řešen ve správním řízení, kde je sankce od pěti do deseti tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel,“ připomněla Valerie Ondřejová, vedoucí Odboru správních agend s tím, že stanovení výše pokuty je předmětem správního uvážení a přihlédne se především k povaze a závažnosti přestupku.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.mestovsetin.cz