Společnost SPUR získala státní zakázku na dodávku respirátorů třídy FFP2, hlavním dodavatelem ale zůstává asijský výrobce

20.10.2020 10:09

ZLÍN - Česká výrobní společnost SPUR a.s. uspěla v záříse svými respirátory SpurTex® ve výběrovém řízení Ministerstva vnitra ČR, a stala se tak jedním z jeho dvou dodavatelů respirátorů. Na rozdíl od vítěze tendru– dodavatele produktů z Asie, který uspěl s cenou o pouhá 2 % nižší, jsou respirátory SpurTex® vyráběny, ale i certifikovány vČR.
Už v květnu podala společnost SPUR a.s. nabídku do tendru na dodávku respirátorů třídy ochrany FFP2 v počtu až 20 milionu kusů, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra. Podle podmínek soutěže se v souladu se zákonem o veřejných zakázkách obecně stává výhercem ten, jehož cena je nejnižší a disponuje evropským certifikátem CE.
„Naše respirátory SpurTex® třídy FFP2 byly certifikovány ve VÚBP Praha, splňují tak přísná kritéria evropské normy EN 149 a mají tedy CE certifikát. Obsahují nanovlákno, jsou tedy určitou nadstavbou oproti požadavkům stanovených touto normou zaměřenou právě na ochranu proti virům,“ uvedl generální ředitel SPUR a.s. Tomáš Dudák.
„Zatím jsme od státu získali objednávku na jeden měsíc o objemu 1,5 milionů kusů respirátorů a doufáme, že do konce roku obdržíme ještě další,“ řekl Tomáš Dudák. „Bylo by pro nás a všechny naše kolegy, kteří se na projektu podílejí, velkým zklamáním, pokud by k tomu nedošlo. I proto, že se nám podařilo v opravdu rekordním čase rozjet výrobu a zajistit měsíční výrobní kapacity na tři miliony kusů respirátorů,“ dodal generální ředitel.
Oficiální vítěz tendru je český dodavatel dovážející asijskou produkci. Potřebnou certifikaci respirátoru, která umožňuje prodávat na trhu EU, má však ze zahraničí, pravděpodobně z Turecka. To ale není součástí EU. Notifikovaná zkušebna v Turecku přesto disponuje oprávněním vystavovat certifikát CE. Asijské společnosti často dodají k certifikaci jiný výrobek nebo jeho složení než ten, který je pak dodáván zákazníkům. Důvod je jednoduchý, cena. Turecký orgán nemůže (a otázkou je, zda o to vůbec stojí) kontrolovat, jakou skutečnou kvalitu pak dodávají některé společnosti do ČR. Přílišná otevřenost EU trhu v tomto případě způsobuje, že si ČR není schopna technickým opatřením ochránit domácí výrobce tak, aby byla zajištěna dlouhodobá soběstačnost u důležitých produktů a také jejich kvalita.
„Pokud chce mít zákazník jistotu uváděných vlastností produktu, je velmi důležité, aby požadoval české nebo německé certifikace ideálně od výrobce z EU. Takový výrobce by měl být pod přímou kontrolou, v případě ČR plní funkci kontrolního článku ČOI. Na českém trhu se však mohou objevovat produkty, které nejenže nesplňují požadavky normy, ale mohou i přímo ohrožovat zdraví spotřebitele. Mimochodem součástí certifikace dle evropské normy je mimo jiné také velmi náročný proces testování v reálných podmínkách, například i při práci nebo vyšší fyzické zátěži. Co nelze opominout, je také fakt, že jsme Evropané, tedy je logické, že nám naše respirátory padnou na obličej lépe než ty asijské.“ sdělil Tomáš Dudák. V současné době společnost SPUR dodává respirátory SpurTex® především do nemocnic a municipalit primárně v České republice. Menší část produkce je určena pro prodej koncovým zákazníkům přes internetové stránky prodejců i přes nově založený vlastní e-shop s produkty SpurTex®.
„Lidé mají zájem o respirátory, ale i roušky šité z viskózy, které jsou příjemné na nošení, dobře se v nich dýchá a jsou také opatřeny nanotextilií, tedy jsou funkční po celou dobu jejich užívání,“ poznamenal Tomáš Dudák.
O společnosti SPUR a.s.
Od svého vzniku v roce 1992 se zabývá výrobou plastových výrobků. Při výrobě vychází z vlastních výzkumně vývojových aktivit, které odrážejí požadavky zákazníků a poptávku po nových vlastnostech plastů. Zaměstnává 245 pracovníků. V roce 2019 dosáhl obratu přes 1 miliardu Kč. Více než 70 % produkce vyváží do zahraničí. Společnost pracuje dle standardů ISO 9001 a ISO 28000.  
Společnost SPUR a.s. zahájila výzkum a vývoj nanomateriálů již v roce 2006. Samotnou výrobou nanovláken na zařízení vlastní konstrukce se zabývá od roku 2012. Od roku 2018 pokračuje ve výzkumu v rámci Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati, v sídle společnosti nadále realizuje vývoj a vlastní výrobu nanovláken. Sériová výroba materiálu byla zahájena počátkem března 2020. V závěru června byla spuštěna první automatická linka na výrobu respirátorů FFP2.
Kateřina Martykánová, Vlastimil Langer
Foto: Kateřina Martykánová