Společnost POKART chce rozšířit výrobu v holešovské průmyslové zóně

21.01.2018 19:03

ZLÍNSKÝ KRAJ – Uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností POKART spol. s r.o. na prodej dvou pozemků ve Strategické průmyslové zóně Holešov o celkové výměře 17 365 m2 doporučila krajskému zastupitelstvu Rada Zlínského kraje. Společnost POKART, která v holešovské zóně již několik let působí, hodlá na pozemcích realizovat přístavbu své výrobní haly.

„K prodeji těchto pozemků přistupujeme na základě žádosti společnosti POKART, která zde hodlá rozšířit své výrobní kapacity. Díky tomu by tu mělo vzniknout 24 nových pracovních míst,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Kupní cena pozemků, sjednaná podle znaleckého posudku, činí 7 814 250 korun bez DPH (450 korun/1 m2).

POKART spol. s r.o. patří mezi tradiční dodavatele kartonáže, obalů a lepenek v České republice i v zahraničí. V holešovské průmyslové zóně vybudovala výrobní závod za 70 milionů korun s rozlohou téměř 20 000 m2. To jí umožnilo rozšířit svou výrobu i prostor pro využití nových technologií. Nyní tedy chystá další rozšíření výroby.

Rada kraje zároveň doporučila zastupitelstvu schválit bezúplatnou směnu pozemků mezi Zlínským krajem a Státní pozemkovým úřadem. Tou dojde k vypořádání Strategické průmyslové zóny Holešov vůči doposud blokovaným pozemkům v procesu církevních restitucí, které však následně Římskokatolické farnosti Holešov nebyly vydány. „Zlínský kraj směnou pozbyde část svého pozemku mimo průmyslovou zónu v katastrálním území obce Martinice a naopak do svého vlastnictví získá důležité pozemky na území zóny, na nichž jsou umístěny přeložka říčky Mojeny a suchý poldr. Současně tím bude dokončeno majetkoprávní vypořádání všech pozemků uvnitř zóny,“ dodala Renata Janečková, krajská tisková mluvčí. 

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz