Špatně vytříděný odpad skončí bez užitku na skládce

14.02.2020 11:21

VALAŠSKÉ  MEZIŘÍČÍ - Většina obyvatel města poctivě třídí odpad, který je pak možné dále zpracovat. Stále se však najdou tací, kteří do nádob určených ke třídění vyhazují odpad, který do nich zjevně nepatří. Radnice tento nešvar v poslední době registruje zejména v případě hnědých nádob na bioodpad. „Do nich patří biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností. Rozhodně to nejsou plastové pytle, polystyren či papírové krabice, které v těchto nádobách opakovaně nacházíme,“ řekl Michal Lysák z odboru komunálních služeb valašskomeziříčské radnice a pokračoval: „Takto znehodnocený odpad od nás společnosti, které se zabývají jeho dalším zpracováním, odmítají převzít. Bez užitku tak končí na skládce a vniveč přichází i práce všech, kteří poctivě třídí. Žádáme proto občany, kterých se to týká, aby byli v případě třídění odpadu zodpovědnější.“

Do bioodpadu NEPATŘÍ:

Zbytky masa, kosti, kůže, oleje, tuky a zbytky potravin živočišného původu

Rostliny napadené chorobami

Uhynulá zvířata a exkrementy masožravých zvířata                                  

Textil, jednorázové pleny, sáčky z vysavačů

Plasty, sklo, kovy, nebezpečný a stavební odpad, elektroodpad

Popel z uhlí a cigaret

 

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Valašské Meziříčí, Jakub Mikuš