Školy učí na dálku a připravují se na návrat dětí

09.05.2020 12:35

KROMĚŘÍŽ - Příznivá situace postupně umožňuje uvolnění omezení kvůli koronavirové nákaze, umožňuje i otevření škol. „Školní docházka bude obnovena v pondělí 11. května pro deváťáky, 25. května pro žáky 1. stupně, samozřejmě za dodržení podmínek stanovených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ovšem o tom, zda se konkrétní dítě vrátí ke každodenní výuce, rozhodnou rodiče,“ uvedl vedoucí odboru školství kroměřížské radnice Jiří Pánek.

Výuka na dálku
Školy posílají učivo i úkoly e-mailem, některé je ukládají do webového úložiště, kam mají žáci přístup. Tento způsob doplňují konzultacemi nebo výukou přes komunikační kanály, např. Skype. Messenger, WhatsApp. „Na prvním stupni probíhá on-line výuka formou videokonferencí každý den, na druhém třikrát týdně a žáci jsou rozděleni do menších skupin, aby byla efektivní,“ uvedl ředitel ZŠ Komenského náměstí Milan Budín.
„Rozvrh online výuky, která probíhá formou videolekcí vedených učitelem a navazuje na učivo zadané naším školním LMS systémem, najdou rodiče na webu školy,“ řekla ředitelka ZŠ U Sýpek Eva Šílová.
„Naši pedagogové využívají ke vzdělávání na dálku online výukové portály, jako například Google Disk, Školákov, Učítelka, ČTedu a také vzdělávací videa z Youtube, někteří tvoří pro žáky vlastní videa či zvukové nahrávky,“ dodala Ivana Uherková, ředitelka ZŠ Zámoraví.

Přístup rodičů a žáků
Většina žáků i rodičů komunikuje bez problémů. „Ale jsou samozřejmě i výjimky,“ řekl ředitel ZŠ Slovan David Klimek. „Bohužel u online výuky někdy není spolehnutí na techniku a klasickou výuku nikdy nelze plnohodnotně nahradit,“ dodal ředitel.
Většina škol nabízí také možnost problémy se zadanou látkou řešit telefonicky a pro ty, kteří mají doma problémy s připojením k internetu, jsou úkoly připravené v tištěné podobě a jsou k dispozici při vchodu do škol.
„Důležité je, aby učitelé vyžadovali zpětnou vazbu. Z hlediska motivace a také hlediska kontroly, jak žák zadané úkoly zvládá, je tento způsob jediný možný,“ zdůraznila Hana Ginterová, ředitelka ZŠ Oskol. Všichni ředitelé škol přístup rodičů vesměs chválí.
Škola bez žáků
Ve všech základních školách proběhl v dubnu úspěšně zápis do prvních tříd bez přítomnosti dětí a rodičů.  V ZŠ Slovan se nepřítomnost žáků využívá k provádění oprav, které by v jejich přítomnosti nebylo možné realizovat, samozřejmě za dodržení doporučených hygienických opatření. Na Oskole byla provedena výměna vnitřního vybavení dřevodílny v rámci projektu MaS05-19 – Podpora vybavení dílen na základních školách. V ZŠ U Sýpek se pracuje na vylepšení digitalizace školy, pedagogové připravují novou verzi školního vzdělávacího programu a hodnotí efektivitu podpůrných opatření u žáků školy s ohledem na další využití. Malování ve školní jídelně a školní družině zajistila ZŠ Komenského a její vedení nyní pracuje na sjednocení online výuky pod platformou Microsoft Teams a proškolení pedagogů v této oblasti. V ZŠ Zámoraví provedli drobnější opravy a zaměřili se na úpravy školní zahrady.

„Krizová škola“
ZŠ Zachar pracuje od 17. března v režimu tzv. krizové školy. Kromě toho, že probíhá online výuka vlastních žáků s využitím různých komunikačních kanálů a pracovních listů, pečují tu také o děti zaměstnanců zdravotních služeb, policie, bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví.
 „Máme tři skupiny po maximálně 12 dětech ve věku od 2,5 roku až do deseti let. Při hlídání se střídají všichni pedagogové školy. Samozřejmostí je pravidelná dezinfekce používaných prostor,“ uvedla ředitelka ZŠ Zachar Petra Fečková.
„Ve školní jídelně připravujeme svačinky a obědy. Od MC Klubíčko jsme si půjčili postýlky pro malé děti, které po obědě spinkají, starší si v daném čase mohou plnit své školní úkoly. Všechny děti pravidelně používají prostory školního hřiště,“ dodala Fečková. Kromě toho na Zacharu využili čas ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení ve třetím patře a rozvodů elektřiny ve školním bytě a připravují rekonstrukci tělocvičny.

Příprava na návrat žáků
Od pondělí 11. května se vracejí do školních lavic žáci 9. tříd, 25. května by se pak měli vrátit do škol žáci 1. stupně základních škol. Školy se na návrat dětí připravují. Nepočítá se, že by nastoupily všechny děti, proto se chystají online přenosy z učeben pro ty, kteří zůstanou z jakéhokoliv důvodu doma. Nakupují se dezinfekční prostředky a bezdotyková zařízení na jejich dávkování, bezkontaktní teploměry, jednorázové rukavice a roušky. Podle vyjádření ředitelek a ředitelů škol nemá nikdo z obnovení výuky obavy. Budou se přesně řídit metodickými pokyny, které v těchto dnech vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Kkroměříž

Ilustrační foto: MěÚ Kroměříž, Archiv KNZ